Mine områder
Hjelp
distinctinterior
CONTRIBUTOR **

Hvordan å føre Vipps/Stripes/Sumup innbetaling

av distinctinterior

Hei,

 

Hvordan å føre betaling fra betaling "third party" institusjoner som Vipps, Stripes / Sumup?

 

Vår eAccounting konto har integrasjon mot bank. Innbetalingen fra f.eks. Det beløpet som er overført til banken fra Vipps som registrert på eAccounting har allerede trukket gebyr. 

 

Skal vi føre innbetalingen med gebyr? Eller uten? Og hvilke/hvordan vi føre det?

 

Mvh,

Glenda

 

 

11 SVAR 11
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Høres ut om du ikke har integrasjon med Vipps, 

 

Du skriver ikke hvilken type omsetning du har, om det er varer eller tjenester. Og om du er MVA pliktig eller ikke.

 

Jeg tar da utgangspunkt i at du ikke har integrasjon mot Vipps og at du selger varer samt er MVA pliktig.

 

Eks. du har solgt varer for kr. 1000,- inkl. mva.

 

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 980,-

Kredit 3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr. 800,-

Kredit 2700 Utgående mva, høy sats Kr. 200,-

Debet 7770 Utgående mva, høy sats kr. 20,-

 

Så legger du ved oppgaven fra Vipps som bilag.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Jeg er ikke MVA-pliktig. Så det eneste som skal føres opp er bankinnskuddet, gebyret, og kundens innbetaling til VIPPS (salgsinntekt).

Men hvis jeg har ført alt dette riktig i henhold til debet og kredit, hvorfor får jeg da allikevel opp feil beløp i mitt resultat? Det står altså at jeg har tjent tilsvarende salgsinntekten, ikke bankinnskuddet.

MVH Ida

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du ikke er MVA pliktig så blir føringen slik:

 

Du skrev dessverre ikke om du var MVA pliktig eller ikke i forrige innlegget.

Du skriver heller ikke om du selger varer eller tjenester, derfor gir jeg svar på begge alternativene.

 

Som eksempel setter jeg opp føringen av et salg på kr. 1000,- med et gebyr på kr. 20,-

 

Salg av varer MVA fritt

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 980,-

Kredit 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri kr. 1000,-

Debet 7770 Utgående mva, høy sats kr. 20,-

 

Salg av tjenester MVA fritt

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 980,-

Kredit 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri kr. 1000,-

Debet 7770 Utgående mva, høy sats kr. 20,-

 

Spørsmål:

hvorfor får jeg da allikevel opp feil beløp i mitt resultat? Det står altså at jeg har tjent tilsvarende salgsinntekten, ikke bankinnskuddet.

 

Svar:

Det er riktig, du et salg på kr. 1000,-, som blir din omsetning

Så er det trukket et gebyr på Vipps, som er en kostnad på kr. 20,-

 

Så resultatet her blir kr. 980,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Jeg beklager om jeg har uttrykt meg vanskelig. Jeg får nemlig ennå ikke svar på spørsmålet mitt.

Jeg er ikke MVA-pliktig, jeg selger varer, jeg har ikke integrert løsning.

Når jeg fører opp slik som det er blitt foreslått i denne tråden, får jeg feil resultat i mine billag.

 

For å følge ditt eksempel med salg av varer tilsvarende kroner 1000, og kroner 20 tapt i gebyrer.
Jeg får da opp at jeg har tjent kroner 1000, ikke kroner 980.
Dermed får jeg opp at jeg har mer på konto enn jeg rent faktisk har.
Er dette bare en feil i systemet, ettersom det da ser ut til at jeg har ført alt riktig?

Med vennlig hilsen
Ida Brennodden

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det blir riktig, jeg skal forsøke å forklare deg.

 

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 980,-

Kredit 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri kr. 1000,-

Debet 7770 Utgående mva, høy sats kr. 20,-

 

Med denne føringen, så har du solgt tjenester for kr. 1000,- uten mva.

Inntekten på konto 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri, blir kr. 1.000,- som er riktig.

 

Siden du bruker en betalings løsning her, og de tar et gebyr for å behandle betalings løsningen, må du føre slik jeg har beskrevet.

 

Du har solgt varer for kr. 1.000,-, men Vipps tar et gebyr i dette eksemplet kr. 20,-

Derfor får du kr. 980,- inn på banken, fordi Vipps har trukket kr. 20,-

 

Derfor får du kr. 980,- inn på konto. og da får du en differansen mellom salget ditt på kr. 1000,- og innbetalingen på kr. 980,-

 

Denne differansen er en kostnad for deg (ikke et tap), og det beløpet på kr. 20,- føres da på konto for gebyr.

 

Da får du riktig beløp på bankkontoen kr. 980,-

Du får riktig beløp på salgskonto kr. 1000,-

Og beløpet på gebyr er også riktig.

 

Så din fortjeneste her hvis vi ser bort fra andre kostnader blir kr. 980,-

 

Håper jeg har forstått deg riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Litt klarere ble det. Jeg skjønner at du nå ved "salgskonto" versus "bankkonto" ikke mener det samme som jeg tenker på som konto. Jeg har tross alt bare én bankkonto som alt går inn og ut fra, som er det jeg forholder meg til. Må jeg da opprette et ekstra billag for å rette opp i dette, for eksempel ved å "overføre" 20 kroner i gebyr fra bankkontoen?

Jeg skjønner da at summen som står på min forside vil vise til min "salgskonto", og derfor ikke er reell med min "bankkonto", som i dette eksempelet da vil vise 20 kroner i differanse? Skal jeg da se helt bort fra informasjonen på forsiden, og kun forholde meg til det jeg ser i min nettbank?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

I ditt regnskap skal Bankkonto 1920, stemme med hva du har i banken hver måned.

 

Hvis du ikke fører slik jeg skrev i forrige innlegg, vil ikke konto 1920 Bankinnskudd stemme.

 

 

Når du sender inn Skattemelding og Næringsoppgave, og rapporterer annen saldo enn hva du har i Banken. Vil det bli synlig for Skatteetaten.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du har Bankintegrasjon så kommer beløpet automatisk inn i kasse bank.

 

Da skal du føre med gebyr, og du skal få en oversikt over omsetningen fra Vipps, Stripes / Sumup. Som du bør. legge ved som dokumentasjon.

 

Føringen blir slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 3xxx Salgskonto

Debet 7770 Bank og kortgebyrer (her kan du opprette egen konto for gebyr betalingløsninger)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Malenem
CONTRIBUTOR ***

av Malenem

Hei!

Jeg prøver også å føre innbetalinger som er betalt via vipps.

Hvordan fører jeg dette dersom jeg IKKE har Bankintegrasjon? 

Må jeg legge inn Vipps As som kunde?

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det bokføres som bankbilag, gå til Regnskap - Bilag og nytt bilag:

 

Føringen blir slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 3xxx Salgskonto

Debet 7770 Bank og kortgebyrer (her kan du opprette egen konto for gebyr betalingløsninger)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Jeg har ført alle mine innbetalinger i Vipps slik som du her har foreslått. Altså:
Debet 1920 bankinnskudd (det som jeg faktisk fikk)
Kredit 3100 salgsinntekter (det som kunden sente)
Debet 7770 Bankgebyrer (gebyret Vipps tok)

Jeg er helt sikker på at jeg tidligere har gått over regnskapet og sett at det stemte med det jeg faktisk hadde på bankkontoen, og at alt stemte overens med bankutskriftene.

Derfor er det veldig merkelig da jeg i dag sjekket inn på Visma og så at noe ikke stemte. Det påstås at jeg har mer på konto enn jeg rent faktisk har. Jeg sjekket bilagene, og ser at nå står det at jeg har tjent inn det jeg førte i kredit (altså ikke trukket fra bankgebyret). Kanskje har jeg vært blind?

Men jeg har sjekket billagene. Alt er ført inn som du her har forklart (se vedlagt bilde av et billag).

Hva er galt?
Hvordan kan jeg endre dette med minst mulig hodebry (det er snakk om ganske mange billag, jeg vil gjerne ha en beskrivelse med te-skje)?