Mine områder
Hjelp
TrineB
CONTRIBUTOR **

Hvordan bokføre en leverandørfaktura fra 2020 som er betalt i 2021?

av TrineB

Hei.

Jeg har en leverandørfaktura (medlemsavgift til forening) fra 2020 som ble betalt i 2021. 

Den er kostnadsført slik:

 

2400 Debet 1.200

1920 Kredit 1.200

 

Ved kontroll under årsavslutning, får jeg da melding om at det finnes en ubetalt leverandørfaktura per 31.12.2020 (det er da denne fakturaen).

 

Hvordan fører jeg for at dette skal bli korrekt?

Jeg antar at det er konto 1749 som på en eller annen måte skal brukes, men er usikker på korrekt føring. 

 

Hilsen Trine

 

 

3 SVAR 3
TrineB
CONTRIBUTOR **

av TrineB

Hei igjen.

 

Fakturaen er ført (se kopi av C4 vedlagt):

kredit 2400 leverandørgjeld

debet 7400 kontingenter, fradragsberettiget

 

Leverandørfakturaen gjelder kontingent/medlemsavgift til Norsk Skuespillerforbund (en 1/2 årlig avgift).

 

Jeg hadde først feilført med kontering mot konto 2400 og 1900 (B1), korrigerte dette (D1) og førte betalingen på ny (B2) med kredit 2400 og debet 1920. 

 

Jeg føler selv at jeg har gjort dette korrekt, men reagerer på varsel på kontroll under årsavslutning (se vedlegg), som varsler ubetalte leverandørfakturaer per 31.12.202. Må jeg gjøre noe mer, eller kan jeg se bort fra dette varselet og gå videre med kontrollen?

 

Hilsen Trine

 

Jeg forstår derfor ikke hvorfor jeg står med -1.200 på konto 2400 Leverandørgjeld.

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føringen av fakturaen er helt rett. hvis det er MVA på fakturaen, og kostnaden gjelder 2020.

 

Beløpet vil stå som utbetalt leverandørgjeld pr. 31.12.2020. 

 

Derfor dette varselet under sjekkeliste på årsoppgjøret. Spørsmålet er følgende.

Er gjelden riktig og vil bli betalt i 2021. I dette tilfelle er det riktig. Så du kan krysse av for at dette er riktig.

 

Så blir den betalt i 2021. og gjelden blir da borte fra konto 2400 Leverandør gjeld.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Her har du kun ført betalingen. men virker ikke som du har ført fakturaen.

 

Når du bokfører fakturaen eks. slik

Fakturaen har dato i 2020 så føres den slik uten periodisering, siden den blir ført med dato i 2020.

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 7410 Kontigenter, ikke fradrag, eller 7400 Kontigenter, fradragsberett.

 

Hvilken konto du skal bruke kommer an på hvilken type medlemsavgift  dette gjelder.

 

Betalingen er ført i 2021, siden du betalte den i 2021, det er korrekt. Kostnaden er ført i 2020, og betalingen i 2021.

 

Betaling er kun en balanse føring og påvirker ikke resultatet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen