cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Hvordan endre nettbutikkens utseende?

by Anne Lise Nuth

Jeg har Visma aEccounting og Visma Website/ Webshop, og har importert artikkelregistret fra Mamut Enterprice. Disse har jeg nå rettet opp gjennom Arrtikkelkategorier og artikkelregister. Utseende i nettbutikken blir svært uoversiktlig, og jeg lurer på hvordan jeg kan forandre utseende på artikkelkategoriene i nettbutikken, og samtidig linke disse opp mot Velkommen-siden

2 REPLIES 2
Accepted solution
VISMA

by Christina Mathisen

Hei

 

Under Innstillinger - artikkelkategorier så styrer du hvilke artikler som skal være med i de ulike artikkelkategoriene.

 

Når du trekker ned momentet artikkelkategori på siden så kan du velge hvilken visning artikkelkategorien skal ha. Om det skal være tabell, liste eller kompakt visning. Det vil da styres hvilken bredde og lengde artikkelkategorien viser med.

 

En annen ting du bør tenke på er selve sidelayouten (spaltingen) på selve siden. Den finner du helt øverst på verktøylinjen. Den vil definere bredden på selve artikkekategori momentet får på siden.

 

På en bestemt artikkel, teksten til denne kan gjøres om til en link som kan linke over til startsiden. 

Men denne linken må legges inn som en tekst på selve artikkelen. Du redigerer da selve enkelt artikkelen som skal linke.

 

Ut fra infoen i saken her er det vanskelig å gi deg noe mer konkret svar når jeg ikke har ssett din side. Det enkelste for mer support ang. dette er å ringe oss på 45 50 61 50.

 

Mvh Christina Mathisen

eAccounting og Webshop support

CONTRIBUTOR ***

by Anne Lise Nuth

Jeg kan dessverre ikke publisere nettbutikken før utseendet er rettet opp. Har dere noe svar å gi meg?