Mine områder
Hjelp
Nicole Bartz
CHAMPION *

Hvordan få skatteskjema RF-1084 Avskrivning i eAccounting til å stemme ved tap ved salg av bil

av Nicole Bartz

Hei.

 

Aksjeselskapet hadde 2 firmabiler, en bil ble solgt i fjor med tap, den andre er fortsatt eiendel i AS.

 

Bruker saldoavskrivning med 24%. Må føre manuelle bilag siden eAccounting ikke støtter saldoavskrivning. (For å få restverdi i eiendelsoversikten i eAccounting til å stemme brukte jeg "Handling" >> "Endre bokført verdi" og tilbakeførte det bokførte beløpet med manuelle bilag etterpå.)

 

Den solgte bilen hadde en restverdi på kr 32.184 per 01.01.2017. (Den andre bilen kr 36.820, til sammen kr 69.004 per 01.01.2017)

 

Har regnet ut avskrivning for 8 måneder siden bilen ble solgt i slutten av august, avskrivning kr 5.149,44 bokført manuelt (fordi saldoavskrivning). (Den andre bilen har avskrivning kr 8.836,80, til sammen saldoavskrivning på kr 13.986,24)

 

Har bokført salg kr 22.500

Da ble det tap på kr 4.534,56 som ble ført mot konto 7800.

 

Da blir det restverdi på kr 0,00 for den solgte bilen og kr 27.983,20 for den andre bilen.

 

Men jeg får ikke tallene til å stemme i skatteskjema RF-1084. Verdi kr 69.004 per 01.01.2017 stemmer, men ikke avskrivning og ikke restverdi per 31.12. heller. Systemet fyller ut feil avskrivningsbeløp dersom jeg legger inn avskrivningssats på 24%, og ikke heller restverdi per 31.12.2017 vil da stemme. Hvordan kan jeg rette det? Hvor kan jeg legge inn saldoavskrivning, hvor fører jeg tap? 

 

Håper noen kan hjelpe her.

Tusen takk på forhånd.

Mvh Nicole

 

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du da ikke bruker eiendeler og avskriving automatisk, så må du fylle ut disse skjemaene manuelt i Altinn dessverre.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Nicole Bartz
CHAMPION *

av Nicole Bartz

Hei. Takk for hurtig svar.

Men jeg får opp dette skjemaet i eAcc. med forhåndsutfylte tall. Er det ikke mulig å endre det?

Så da sender jeg inn dette skjemaet og endrer tallene direkte i Altinn? Hvor legger jeg da inn beløp for tap ved salg?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Nicole

 

Du kan sende inn alle skjemaer til Altinn og endre skjema da i Altinn .

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen