Mine områder
Hjelp
AAATTT
CONTRIBUTOR **

Hvordan føre forsikringer?

av AAATTT

Jeg får månedlig faktura på de forsikringene jeg har.

På samme faktura har jeg bilforsikring, trafikkforsikringsavgift, yrkesskadeforsikring og transportskadeforsikring. 

Når jeg betaler fakturaen krediterer jeg 1920 bankkonto, men hva skal jeg debetere?

Må jeg ha de forskjellige typene forsikring på hver sin konto i regnskapet, eller kan jeg ha de på samme konto? 

Det er vel ikke moms på forsikringer?

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

etter loven skal inngående faktura føres som en en leverandørfaktura.

 

Men slik du gjør det så blir føringen slik:

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 7500 Forsikringspremier.

 

Det er opp til deg om du vil dele opp disse forsikringene på flere kontoer.

 

Har du forsikringer som de ansatte skal innberettes for. Forsikringer utover det pålagte. Eks. reiseforsikring utover arbeidstid. så ville jeg laget en egen konto for disse eks.7501 Forsikringer skattepliktig.

 

Det stemmer det er ikke mva på forsikringer.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

AAATTT
CONTRIBUTOR **

av AAATTT

Hvis det etter loven skal føres som en leverandørfaktura, hvorfor må man ikke gjøre det i eksempelet ditt nedenfor?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Etter regnskapsloven skal man føre inngående faktura inn som leverandørgjeld.

 

Men det er mange som fører dette rett ut av bank, mpt kostandskonto. Spes. der hvor man kanskje mottar en faktura i året.

 

Men anbefaler å føre dette som en leverandørfaktura.

 

Hvis forsikringen gjelder for en lengre periode eks. 12 mnd. Så kan du når du fører denne som en leverandørfaktura også periodisere beløpet over eks. 12. mnd. Slik at du får riktig forsikingskostnad pr. måned. Og et riktig resultat.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen