Mine områder
Hjelp
ingunnrh
CONTRIBUTOR *

Hvordan fylle ut reiseregning da jeg pendler med bil og tog

av ingunnrh

Hei, jeg skal fylle ut reiseregninger da jeg har fått et nytt konsulentoppdrag (jeg driver mitt eget AS, og skriver kjøregodtgjørelse hver måned som jeg utbetaler over lønn). Kontoret til oppdragsgiver hvor jeg er hver dag ligger 84 km unna. Jeg har mnd-kort på toget, så jeg kjører egen privat bil til togstasjonen (avstand 20 km), deretter tar jeg tog rett inn til kontoret. Hvordan kan jeg skrive reiseregninger da jeg pendler med bil og tog som i dette tilfellet? Skal jeg bare skrive 20 km fra hjem til togstasjonen med bil (og retur) hver dag? Jeg har jo mnd-kort med toget så jeg skriver kanskje ikke dette da på reiseregning? Selv om jeg sitter på toget hver dag? 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei.

Alle utgifter i forbindelse med yrkesreise kan man ta med i en reiseregning og det må dokumenteres med gyldig kvittering. 

Arbeidsgiveren kan refundere utgifter arbeidstakeren har hatt i tjeneste uten å foreta forskuddstrekk når:

  • refusjonen kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet
  • utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i bff kapittel 5 og
  • dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskap og
  • formålet med utgiftsdekningen samt arbeidstakerens navn fremgår av bilaget eller vedlegg til dette, eventuelt av reiseregning.
  • Ved refusjon av reise- og oppholdsutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på.
  • Ved refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomheten som personen representerer fremgå.