Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Hvordan rapporteres kun endringer i ansettelsesforhold i a-meldingen. Kan ikke se at det er noe valg om at dette ved innsendelse fra lønnssystemet?

av Anonymous
 
3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lada

 

1. Når en ansatt har flere avlønningstyper, skal du velge den delev av avlønningstypen som det er mest av.

 

2. Lønnsart 45 Provisjon har ingen formel, da det her er meningen at du leg legge inn beløp i lønnsregistreringen.

 

3. I forhold til spørsmål 3, er jeg usikker på hva du mener. Hvilket lønnssystem er det du bruker ?

Bruker du manmut og ønsker å legge inn en fast provisjon på de ansatte?

 

Gå til Lønnsregistrering - velg den ansatte dette gjelder og gå til fanekortet Standardlønn. Her kan du legge inn lønnsart 45 Provisjon og beløp.

Når du så kopierer inn standardlønn kommer denne med på lønnskjøringen sammen med månedslønn osv.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

L- Nilsen
CONTRIBUTOR ***

av L- Nilsen

Hei,

1. Hvordan registreres det i Personalregister -> A-melding -info. om arbeidsforhold for en ansatt med flere avlønninstyper : fastlønnet og  provisjon ? Det er mulig å velge kun en. Hvordan er det riktig i forhold til A-meldingsinfo?

2. Og i generelle instillinger  lønnsart 45 Provisjon  felte Formel-lønnsgrunlag er tom. Skal det noe formel der?

3. Skal registere (Ansatt ->  Lønn-> Satser -> lønnsverdi ) MÅnedslønn og garantert provisjon (den er ikke i trekkliste) hvordan kan oppretes ny?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du har gjort endringer i personalregister, så kommer disse endringene automastiks i A-meldingen. 

Du genererer ny amelding, og da kan du dobbeltklikke på den ansatte å se at endringene er kommet med.

 

Så sender du inn A-melding og henter retur på A-melding.