Mine områder
Hjelp
herculano
CONTRIBUTOR **

Hvordan registrere aksjer innskudd rett?

av herculano

Hvordan registrere aksjer innskudd rett?

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Kan du beskrive mer hva du mener med aksjeinnskudd ?

 

Er det en økning av aksjer, noen som kjøper seg inn i selskapet ?

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

herculano
CONTRIBUTOR **

av herculano

Da AS ble opprettet måtte det settes inn 30.000,- aksjerkapital.
det er dette jeg lurer på hvordan skal føres rett i regnskapet.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Innskutt egenkapital bokføres slik:

Debet 1920 bankinnskudd

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen