Mine områder
Hjelp
jco@meccii.com Østby
CONTRIBUTOR **

Innberetning av skattepliktig del av forsikringer

av jco@meccii.com Østby
Jeg prøver å innberette skattepliktig del av forsikringer ved å opprette en egen lønnsslipp med dato 31.12.2016 for dette. Jeg støter på et par utfordringer og lurer på om du kan hjelpe med avklaringer.
  1. Jeg har ført tre linjer med lønnsart “Forsikring (skattepliktig del)” (se vedlegg). Summert beløp for disse tre linjene er kr. 4.524, og lønnsslippen foreslår en skatt på kr. 2.430 for dette. Hvordan beregnes dette skattebeløpet? Hvis jeg slår opp i relevant skattetrekkstabell (tabell 7111) for kr. 4.524, så sier den at skatten skal være kr. 12.
  2. Gitt at kr. 2.430 i skattetrekk er korrekt, er det da dette beløpet som skal føres (med negativt fortegn) med lønnsart “Korreksjon/ekstra skattetrekk” for at utbetalingen skal gå i 0?
På forhånd takk for hjelpen.

-jc- 
5 SVAR 5
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei John

Det er helt riktig, du må legge inn Korreksjon/ekstra skattetrekk i minus. Slik at det totalt blir null.

 

Slik jeg ser på dine rapporter så er det vanskelig å se om det er helt riktig, uten å se mer i ditt system.

 

Anbefaler deg å ta kontakt med support, da de bistår med system spørsmål.

 

Siden dette er et faglig forum, som gir svar på lover og regler innen lønn og regnskap.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

jco@meccii.com Østby
CONTRIBUTOR **

av jco@meccii.com Østby
Hei Jørn,
Takk for tilbakemelding.
Du skriver at det blir korrekt om jeg legger inn +2430,- i Korreksjon/ekstra skattetrekk. Det stemmer ikke med det jeg opplever. Jeg måtte legge inn -2430,- i Korreksjon/ekstra skattetrekk for at skattetrekket skulle bli kr. 0,- (se vedlegg).
Jeg er også litt nysgjerrig på hvordan skattetrekket på kr. 2430,- beregnes, ref spørsmål i første melding.
Jeg har nå bokført to lønnsslipper på denne måten, med Korreksjon/ekstra skattetrekk på kr. -2430,- og kr. -1450,- (begge ligger vedlagt, og jeg har også med innberetning av OTP på den ene).
Når jeg så oppretter a-melding etter at disse lønnsslippene er bokført, så gir ikke tallene mening lenger. Forhåndsvisning av a-meldingen viser slett ikke et skattetrekk på kr. 0,- som forventet. Det ser ut for at a-meldingen beregner skattetrekk og arbeidsgiveravgift av fastlønn og andre lønnsarter, selv om disse ikke er med på lønnsslippen. Kommer disse fra ordinære lønnsslipper som ble kjørt tidligere i desember, eller hvordan henger dette sammen. Målet mitt er å få innrapportert forsikringer og OTP som ikke ble innrapportert i fjor, og så finne ut hvor mye jeg skal betale inn i arbeidsgiveravgift. Når så a-meldingen ikke gir meg informasjon som svarer til forventningen, så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke det (utdrag av a-melding ligger vedlagt).
-jc-
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei John Christian

 

Da kom vedlegget ditt

 

Hvis du legger inn kr. +2430,- i ekstra skattetrekk/korreksjon, vil du se skatte trekket blir kr. 0,-

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

jco@meccii.com Østby
CONTRIBUTOR **

av jco@meccii.com Østby

Hei Jørn,

Takk for tilbakemelding. Jeg vet ikke hvorfor vedlegget ikke kom med, men jeg forsøker å laste det opp en gang til.

 

-jc-

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei John

 

Det rilig lønnsart du benytter, Hvorfor skattetrekket blir slik kan jeg ikke svare på uten så se lønnsslippen på skjerm. Du har ikke lastet opp noe vedlegg her.

 

Men for å nullstille skattetrekkert er det riktig slik du skriver. Bruk lønnsart Korreksjon/ekstra skattetrekk og legg inn skattetrekket i minus.

 

Gjør deg oppmerksom på at forsikringer skal innberettes hver måned slik at det blir trukket rett skattetrekk av de ansatte og at du får beregnet arbeidsgiveravgift fortløpende hver måned.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen