Mine områder
Hjelp
K-H
CONTRIBUTOR **

Karantene utenlandsopphold

av K-H

Hei. Hvilke regler gjelder for ansatte som er pålagt karantene etter utenlandsopphold? Hvem skal betale for disse 14 dagene? Når de det gjelder ikke er syke, så har de ikke krav på sykemelding. Det virker veldig urimelig at de verken skal få betalt av arbeidsgiver eller staten. De jobber i et yrke der hjemmekontor ikke er mulig. Har de krav på sykepenger fra nav? Er mye tvetydig informasjon om dette. Har også lest at arbeidsgivere blir oppfordret til å la de ansatte benytte seg av 14 egenmeldingdager? Men menes det da at arbeidsgiver skal ta hele kostnaden når det er myndighetene som har pålagt karantene?

 

Ser at arbeidsgiverperioden skal reduseres til 3 dager, men så vidt jeg har forstått det så gjelder det bare ved omsorgspenger, sykepenger ved sykemelding og permittering?

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er mange endringer i forhold til opprinnelig regelverk og ikke lett å få full oversikt nå om dagen.

 

Sykmeldinger ved koronavirus

I følge NAV så har de følgende informasjon under disse korona virus tider.

De som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.har de ansatte som 

 

Så slik NAV her skriver så har den ansatte krav på sykmelding i dette tilfelle. dersom hjemme kontor ikke er mulig. Arbeidsgiver kan også gi lønn i hele perioden hvis de ønsker dette.

 

NAV sier også følgende:

Sykmelding krever ikke personlig oppmøte
NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

NAV oppfordrer pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også være en egnet konsultasjonsform.

 

Tilbakedatering av sykmeldinger
NAV kan godta tilbakedaterte sykmeldinger når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Punkt 11.1 eller 11.2 i sykmeldingen må fylles ut. I punkt 11.2 kan du for eksempel skrive covid-19, mistanke om smitte eller påvist smitte.

 

Arbeidsgiver periode

NAV har ikke sagt noe om forkortet arbeidsgiver periode ved sykmeldinger på grunn av korona virus.

 

Hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene
Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger.

Vi oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen.

 

 

 

Risikogruppe - ønsker å unngå smitte
Pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet, har ikke automatisk rett til sykepenger.

Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger. De oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgiveren sin for å finne løsninger.

 

Pasienter som er hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager
Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan ha rett til omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Kan søke NAV om omsorgspenger.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen