Mine områder
Hjelp
TorildJ
CONTRIBUTOR *

Kassejournal /dagsavstemming

av TorildJ

Hei

Har PC-kassesystem som automatisk sender dagsoppgjøret til visma ea.

Kasse var stilt inn på 1920 på korttransaksjoner.

Når jeg skal avstemme i kasse/bank - hvordan fører jeg innbetaling fra nets ?

Eks en dag har jeg både visa og mastercard betalinger, i kasse/bank kommer de inn separat.

Hvilken konto fører jeg de mot da det på rapporten står konto 1920 ? ( Har nå endret alle kort til 1579) 

Må jeg først korrigere bilaget ?

Gi meg gjerne en enkel forklart metode å gjøre dette enklest på 🙂

Takk.

 

 

12 SVAR 12
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du har Visma eAccounting og kassesystem som er integrert. Slik at dags oppgjøret blir bokført automatisk, er det viktig at det er satt opp riktig, 

Betalinger med Visa, og kredittkort ville jeg satt opp til 2 forskjellige balanse kontoer.

 

Betaling med Visa:

Alle betalinger med Visa, ville jeg satt opp slik at de ble ført til konto 1579 Andre kortsiktige fordringer

 

Så når pengene kommer inn på konto blir føringen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1579 Andre kortsiktige fordringer

 

Betalinger med Kredittkort:

Alle betalinger med Visa, ville jeg satt opp slik at de ble ført til konto 1579 Andre kortsiktige fordringer 1578 Betalinger med Kredittkort

 

Så når pengene kommer inn på konto blir føringen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1578 Betalinger med Kredittkort

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Konto 1578 Betalinger med Kredittkort oppretter du selv.

 

Årsaken til at jeg ville føre kasseoppgjøret og betalinger med kort på konto 

1579 Andre kortsiktige fordringer og Kredit 1578 Betalinger med Kredittkort, ikke ennå er kommet inn på din bankkonto. Samt at du blir trukket for gebyr på betalinger som er gjort med kredittkort.

 

Da er du sikker på at du fører riktige beløp inn på konto 1920 Bankinnskudd.

 

De bilagene som er ført, sjekker du om du har ført riktig. Så kan du evt. korrigere de hvis det er ført feil.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

Bilagene som er blitt overført er som følgende : 

konto 1920 ( alle korttransaksjoner var stilt inn på denne konto i kassesystemet)

kontoklassene er endret i kassesystemet nå.

Men hva med bilagene som er kjørt over med konto 1920 - hvordan skal jeg få ført de riktig ?

opprette et korrigeringsbilag og endre til konto 1579 og 1578 for å kunne bokføre summene i kasse/bank mot disse konto?  Eller føre de mot konto som er på overført  bilag-1920 ? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bilagene som er ført direkte på konto 1920 Bankinnskudd må avstemmes mot ditt kontoutdrag. For å se om det stemmer med beløpene som er ført på konto 1920 Bankinnskudd, opp mot hva som står på kontoutdraget fra banken.

 

Er evt, gebyr ført riktig. 

 

Du skriver ikke hvordan bilagene er ført bortsatt fra at de er ført inn på konto 1920 Bankinnskudd.

 

Så det enkleste er å avstemme banken måned for måned, opp mot kontoutdrag fra banken. Og korrigere det som evt ikke stemmer.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

vedlagt hvordan overført fil fra kasse kommer inn i visma.

når jeg får kortinnbetalningene inn i kasse/bank er mitt spørsmål om det er riktig å føre de mot 1579 /1578 ? eller må de føres mot 1920 ettersom det er den konto kortinnbetalningene er på i kasse ?

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Har du bankintegrasjon i Visma eAccounting?

 

I Vedlegget så føres betalingene inn på konto 1900 kasse, og 1920 Bankinnskudd.

 

I fremtiden bør dette endres slik at betalingene kommer inn på konto

1578 Betalinger med Kredittkort

1579 Andre kortsiktige fordringer

 

Så føres betalingene som kommer inn i banken slik som jeg skrev:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1579 Andre kortsiktige fordringer

 

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1578 Betalinger med Kredittkort

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Det er viktig at det blir bokført riktige beløp på konto 1920 Bankinnskudd. Hvis ikke vil ikke saldo stemme med kontoutdrag.

 

Så anbefalingen er å avstemme konto 1920 Bankinnskudd hver måned, og sørge for at saldoen stemmer måned for måned.

 

Det er ingen grunn til å føre bilag som er ført allerede over på konto 1578 og 1579.

 

Men vil tro du må korrigere bilag som det er trukket gebyr på, da du kanskje har ført feil beløp inn i banken.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

på dette eksempel er det 2030kr på kort, av disse er kr 650 på kreditkort.

i kasse bank ligger denne som innbetalt - med kortgebyrer fratrukket. ( kr 588)

er det riktig å føre denne slik : avstem - annen innbetalning- fri føring- konto 1578 og 7770 

eller må den mot 1920 da den er slik i bilaget ?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du mottar pengen inn på bankkontoen fører du slik:

 

Visa

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1579 Andre kortsiktige fordringer

 

Kredittkort

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1578 Betalinger med Kredittkort

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Disse innbetalingene kommer hver for seg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

så den føringen blir riktis selv om bilaget er som det er - mot 1920 ?

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Dette er føringene etter at kasseoppgjøret er satt opp mot konto 1578 og 1579.

 

De kasseoppgjørene som allerede er importert og ført mot konto 1920 Bankinnskudd, må du avstemme at det er riktig beløp som er ført inn på konto 1920 Bankinnskudd, mot hva som er ført på kontoutdraget i Banken. Banken er fasiten, så du må evt korrigere slik at det stemmer.

 

De kasseoppgjørene som er importert har nok ikke ført gebyret som du blir trukket for på det som er betalt på kredittkort.

 

Som jeg har skrevet, avstem banken måned for måned. Slik at saldoen stemmer, da skal det blir riktig.

 

I fremtiden føres kasse oppgjøret innbetaling på kort på konto 1578 og 1579.

 

Når du får innbetalingene i banken så føres beløpet inn på konto 1920 og ut av konto 1578 og 1579, da skal disse 2 siste kontoene gå i null.

 

Konto 1578 og 1579 brukes som midlertidige kontoer, slik at du fører riktig beløp inn på konto 1920. Altså få ført gebyret.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

skal bilag legges ved disse føringene ?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja du må ha bilag på alle inntekter og utgifter. enten elektronisk eller som bilag i perm.

 

Når det gjelder bilag på dags oppgjør trenger du ikke legge ved bilag, hvis du i ditt kassesystem, gå inn å se på alle dags oppgjørene 5 år tilbake.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

TorildJ
CONTRIBUTOR *

av TorildJ

De kommer også frem i kasse / bank som avstem . 

Dagsoppgjør som stemmer med oversendte bilag kommer som bokfør- skal de bokføres i kasse/bank da de allerede ligger under bilag ?