Mine områder
Hjelp
MortenH
CONTRIBUTOR *

Kjøp og salg av aksjer

av MortenH

Hei. Hvordan skal kjøp og salg av aksjer føres? Har til nå ført alle penger inn på kontoen vår i Nordnet til D1811 børsnoterter aksjer, norske. Vi har i løpet av 2020 kjøpt og solgt både norske og utenlandske aksjer. Bør hvert enkelt aksjekjøp føres? Utgående saldo 31.12.20 utgjør pluss i forhold til hva vi har kjøpt. Hadde tenkt å føre økningen på D1811 og K8080. Er dette riktig eller bør jeg gjøre det annerledes? Er det noe eget aksjeskjema som skal sendes inn i tillegg til regnskapet?

 

Mvh. Morten H.

8 SVAR 8
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Er dette Markedsbaserte aksjer? da har konto plan en standard konto for dette 1810 Markedsbaserte aksjer

Men du kan også bruke konto 1811, som jeg går ut fra at du har opprettet selv.

 

Når det gjelder kjøp og salg av aksjer, ville jeg ført hver transaksjon gjennom året, som gir bedre oversikt i regnskap.

 

Du skal føre salg og kjøp, og tap eller gevinst.

Da har kontoplan egne kontoer for gevinst og tap av salg på aksjer:

8077 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8078 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden (jf. konto 8008, 8018 og 8028)

 

Konto 8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert, er en konto du veldig sjelden skal brukes og ikke i dette tilfelle.

 

Du skal ikke føre gevinst på fortjeneste på aksjer, så lenge du ikke har realisert aksjene. (solgt de)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MortenH
CONTRIBUTOR *

av MortenH

Hei igjen. Da må jeg ha det inn litt med teskje. Hvordan posterer jeg når jeg overfører fra bankkonto til vår konto i Nordnet? Er jo ikke alltid vi kjøper aksjer for hele summen som står der. Vi har kjøpt akser på Oslo Børs, både norske og utenlandske, hvordan føres disse når kjøpes/selges fra vår Nordnet konto? Har også kjøpt norske og utenlandske aksjer som  ikke er notert på Oslo Børs. Skal disse føres annerledes? Ser av transaksjonsoversikten på vår konto i Nordnet at vi hadde en minus på konto, kr -69,68. I tillegg er det ført debetrente, kr -0,12 samt overbelåningsrente, kr -0,48. Totalt minus pr. 31.12.20 blir da kr -70,28. Hvordan føres dette? Lønner det seg å ha en egen konto pr aksjepost eller føres alt på samme konto? Tenker da ved salg for lettere å finne om selger med gevinst eller tap. Ble mye spørsmål her nå 🙂  Mvh. Morten H.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Alle transaksjoner som gjelder kjøp og slag av aksjer går inn og ut av Nordnet føres debet eller kredit på konto 1810 Markedsbaserte aksjer

 

Så burde du ha en konto eks. 1510 Nordnett hvor du har midlene som det ikke er kjøpt aksjer for.

 

Så når du overfører penger til Nordnett føres det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 1510 Nordnett

 

Og får du penger tilbake blir det motsatt debet/kredit.

 

Når du kjøper aksjer blir føringen slik:

Kredit 1510 Nordnett

Debet 1810 Markedsbaserte aksjer

 

Motsatt debet kredit ved salg, og beregner da tap eller gevinst.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MortenH
CONTRIBUTOR *

av MortenH (Oppdatert ‎04-05-2021 16:30 av MortenH )

Hei igjen Jørn og takk for utfyllende svar. Glemte i mitt spørsmål om det skal sendes inn eget skjema for aksjer? Tenker da på foreksempel RF-1359 eller lignende.   Konto 1810 som du foreslo ovenfor heter Børsnoterte aksjer, norske. Vi har også kjøpt utenlandske børsnoterte aksjer. Skal disse på samme konto eller på konto Børsnoterte aksjer, utland? Hvis skal på utland skilles det på 1812 Børsnoterte aksjer, utland , innenfor fritaksmetoden og 1813 Børsnoterte aksjer, utland , utenfor fritaksmetoden. Hvilken skal i såfall brukes? Har også norske aksjer som ikke er på Oslo Børs. Skal disse på konto 1820 Andre aksjer, norske?  Mvh. Morten

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du ser i konto plan, så er det mange kontoer for ulike typer Aksjer, som begynner med 13xx og 18xx. PÅ hver konto finner du hjelpe tekst for hvilken type aksjer du har.

 

Det stemmer du skal sende inn RF-1359.

 

Bruker du Visma eAccounting skattemodul, kommer alle skjema opp automatisk. etter å ha registrert alle aksjene i Skattemodulen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

MortenH
CONTRIBUTOR *

av MortenH

Hei igjen. Hvordan vet jeg om de utenlandske aksjene er innenfor eller utenfor fritaksmetoden? Hva er forskjellen på om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden? Mvh. Morten

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som eier aksjene er selskaper. Og som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

 

Tre viktige unntak for fritaksmetoden
1)

Omfattes ikke aksjeinvesteringer i høyskatteland utenfor EØS, dersom det norske selskapet eier under 10 % i mindre enn 2 år. Om disse vilkårene er oppfylt er det normalt enkelt å konstatere.

 

2)

Omfattes ikke investeringer i aksjer i selskap i lavskatteland utenfor EØS.

 

3)

Faller lavskatteland innenfor EØS, der selskapet (investeringsobjektet) ikke er reelt etablert og driver reell virksomhet, innenfor fritaksmetoden.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Silje Rong
VISMA

av Silje Rong

Hei

Diskusjon i Visma eAccounting er et forum for system tekniske spørsmål.
Siden ditt spørsmål er innen lover og regler i regnskap, flytter jeg ditt innlegg til faglige spørsmål.

Har du tekniske spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning. 😊

 

Dersom du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning vennligst trykk "Godta" som løsning. Dette hjelper både oss og andre brukere i Community!

Med vennlig hilsen : Silje Rong | Support Manager