Mine områder
Hjelp
Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

Konsernbidrag eller utbytte

av Gladivisma_2021

Et driftselskap (datter) ble solgt (100%) fra meg som privatperson til en nyopprettet holding (mor) ved hjelp av revisor i år 2019.

Dette lille oppkjøpet førte til :

I Mor:   Annen langsiktig gjeld: 84 165 Kr   

I 2021 er det tilskrekkelig penger driftselskapet, men lurer på om jeg skal flytte disse pengene som "utbytte" eller "konsernbidrag" oppover til mor, slik at mor kan tilbakebetale denne gjelden til meg som privat person??

12 SVAR 12
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Her skal mor betale det som er bokført som langsiktig gjeld kr 84 165,- til deg som har solgt selskapet.

 

Hvis jeg forstår deg rett så har du solgt datterselskapet som privatperson og det skal ikke føres i datterselskapet. Siden Mor da er eier av datterselskapet.

 

 

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Morselskap (holding) er kun holding,  datterselskap (driftselskap) som generer midler. Derfor på pengene flyttes oppover til mor for at mor skal tilbakebetale gjeld til eier 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg skjønner.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

JA, det stemmer! Men beløpet , 84 165 Kr   , må jo flyttes fra datterselskapet opp til mor. 

Lurer jeg på om hva blir korrekt, å flytte 84 165 Kr som "utbytte" eller som "konsernbidrag" fra datter til mor. 
Konsernbidraget kommer inn i bildet fordi datter i år 2020 har gått med overskudd, mens mor i 2020 har underskudd på konto 2080. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det bør være konsernbidrag. Utbytte må mor skatte av.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Morselskap har full skattefritak på utbytte da den eier mer enn 90% av aksjer i datter. Derfor kan man i prinsippet overføre beløp som utbytte oppover til mor og ta dette ut som tilbakebetaling av gjeld (da blir dette selvfølgelig skattefritt til meg da det er tilbakebetaling av gjeld)

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Utbytte må mor skatte av når jeg tar dette ut som privat person (31,68 %). Morselskap har full skattefritak på utbytte da den eier mer enn 90% av aksjer i datter. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det stemmer, beklager. 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Jeg beklager da jeg ikke klarer å formulere dette presis mulig. 
Her leste jeg om utbytte: https://www.skatt.no/2019/01/16/3-gode-grunner-til-a-opprette-holdingselskap/

 

Men jeg lurer på om dette går ann å overføre som konsernbidrag? Mulig det også går som utbytte.

Jeg forstår egentlig ikke forskjell på når man bruker konsernbidrag for skattemessig utjevning av resultat av mor og datter, og når bruker man for å flytte beløpet mellom selskapene?

Jeg har behov for begge, da det er pluss resultat i datter, minus i mor, 
samt det trengs å overføre beløpet til mor for at gjelden tilbakebetales til meg som privat person

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er mange artikler på nettet om konsernbidrag. 

 

Og for å vurdere konsernbidrag eller utbytte i ditt selskap, må jeg be deg kontakte en regnskapsfører. Vi har dessverre ikke muligheten til å gå så langt inn i deres regnskap her i dette forumet.

 

Konsernbidrag er overføring av penger, driftsmidler eller aktiva uten vederlag til andre selskap i konsernet.

Den faktiske overføringen må ikke skje samme år, men giver selskapet må påta seg en ubetinget forpliktelse, og kan ikke reversere denne. I det følgende skal det redegjøres for hovedreglene i aksjeloven, og kort vise til – skatterettslige forhold.

Hvorfor gi konsernbidrag?
Formålet med konsernbidrag er ofte skattemotivert, men må ikke være det.

Hvis det ikke er skattemessig motivert, kan det være for å sikre det andre selskapet en bedre egenkapital, eller av andre grunner sikre selskapets økonomiske bilde.

Dette kan igjen medføre større mulighet for å utbetale utbytte hos mottaker.

Uansett vil det medføre en utjevning av skatten innad i et konsern ved at giver kan få fradrag på skatten tilsvarende konsernbidraget, da overskudd reduseres, samtidig som mottakerens inntekt vil da øke tilsvarende.

Dette medfører at overskuddet reduseres i et selskap og tilsvarende blir underskuddet redusert i det andre selskapet.

Nedenfor vil en gå gjennom aksjelovens regler for konsernbidrag, men de rent skatterettslige sider vil ikke bli nærmere gjennomgått.

Hvilke selskaper kan gi og motta konsernbidrag?
Skattereglene sier at dette bare gjelder “aksjeselskap og allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning”.

Vi ser bare på tilfelle hvor giver og mottaker er norske aksjeselskaper.

Hvilke krav er det til konserntilknytning?
Det settes følgende krav i skattelovgivningen:

Selskapet som gir og det selskapet som mottar konsernbidrag må være i samme konsern etter reglene i aksjeloven §1-3.

Loven setter som krav at morselskapet har “bestemmende innflytelse” over et annet selskap, dvs mer enn 50% av stemmene på generalforsamlingen.

Morselskapet må eie mer enn 90 % av aksjene i datterselskapet, samt ha en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen..

Dette påvirker blant annet tolkningen av kravet om mer enn 90 % eierskap.
Ved beregningen av eierkravet teller både direkte og indirekte eierandeler, det kan derved være mange selskapet involvert, og de kan tilhøre forskjellige grener av konsernet.

Det kan også gis bidrag på tvers “søstre” og “kusiner” i konsernet, så lenge selskapet på toppen har ‘’kontrollen ‘’ og er et aksjeselskap.

Ligger ‘’ kontrollen’’ i et KS eller ANS kommer reglene ikke til anvendelse

– Kravene må være oppfylt ved utgangen av inntektsåret, 31,12, i det året bidraget blir gitt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk Godta som løsning

Godkjent løsning
Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Dette var direkte liming fra nettet og jeg har lest allerede om dette. 
Ellers tusen takk. Mye hjelp til ren regnskapsføring, men lite forståelse med konsernbidrag. 
Uansett takk skal du ha hittil.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det er riktig.

 

I fagligforum kan vi dessverre ikke gå inne på for kompliserte spørsmål der vi i utgangspunktet bør se regnskapet og forståelsen av selskapene.

 

Ber om forståelse for dette.

 

Visma eAccounting er ikke et autorisert regnskaps byrå, og derfor må vi av og til henvise kundene til en autorisert regnskapsfører.