Mine områder
Hjelp
Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

Konsernbidrag

av Gladivisma_2021
Konsernbidrag: Vet ikke om dette blir korrekt, men jeg har ett holdingselskap, A som eier 100% av driftseldkap B.
(i) Da antar jeg at konsernbidrag vil gjelde skattemessig dersom A har underskudd og B har overskudd i 2020?
(ii) Hva skjer dersom begge selskapene har vært i minus i 2019?
(iii) Skal man bokføre dette eller er konsernbidraget kun på selvangivelsene?
6 SVAR 6
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er mange regler og krav når det gjelder konsernbidrag.

 

Dette er ikke noe man må overføre før nyttår, men kan settes inn i Skattemeldingen.

 

Er begge selskap underskudd, blir det ingen skatt på noen av selskapene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Dette var veldig ukonkret svar.

1. Har spørt om konsernbidrag vil gjelde ett holding som eier 100% av driftselskap?

2. Dersom begge selskapene var i underskudd i 2019, kan man bokføre som samlet "udekket tap" mot driftselskapets overskudd i 2020?

3. Hvordan bokfører man konsernbidrag?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Spørsmål 1.

Har spørt om konsernbidrag vil gjelde ett holding som eier 100% av driftselskap?

 

Svar: Det er fullmulig å gi konsernbidrag mellom holding og datterselskap.

 

Spørsmål 2.

Dersom begge selskapene var i underskudd i 2019, kan man bokføre som samlet "udekket tap" mot driftselskapets overskudd i 2020?

 

Svar:

Hvert selskap må rapportere hver for seg, og må føre udekket tap i hvert sitt selskap.

 

Spørsmål 3.

Hvordan bokfører man konsernbidrag?

 

Svar:

8931 — Mottatt konsernbidrag

8935 — Avsatt konsernbidrag

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Hei Jørn, 
Nå har jeg kommet lengre med føringen. 
Anta at morselskap har på konto 2080 Udekket tap  kr. 3 500,- (underskudd)

Datterselskap: 

I datter: Føring av resultatet for 2020, med fremførtbart underskudd fra 2019 i datter:

Debet 8800 Åretsresultat kr. 81 567,57,-

Kredit 2080 Udekket tap  kr. -18 502,09,-

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt Kr. 13 874,41   ,- (se bilde for utregning av skatt)

Kredit 2050 Annen egenkapital kr. 49 191,07,-

For år 2020 har datter en betalbarskatt på 13 874,41 kr, mens morselskap er i underskudd i 2020 med ifjorårets konto 2080, - 3 500 kr. Mor skal jo ikke betale noe skatt i det hele tatt for 2020. 

Hvordan gjør jeg dette regnskapsmessig? 
Vil sette pris på en så detaljert svar, du kan gjerne bruke enklere tall som eksempel. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ikke så lett å se uten å se balanse og resultatrapportene.

Og skatteberegningen din.

 

Debet 8800 Åretsresultat kr. 81 567,57,-

Kredit 2080 Udekket tap  kr. -18 502,09,- (nuller du ut tidligere fremførbart underskudd?)

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt Kr. 13 874,41

 

I så fall er dette korrekt.

Da skal datter betale skatt på kr. 13.874,41, mens mor selskap ikke skal betale skatt for 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Gladivisma_2021
CONTRIBUTOR ***

av Gladivisma_2021

Debet 8800 Åretsresultat kr. 81 567,57,-

Kredit 2080 Udekket tap  kr. -18 502,09,- (nuller du ut tidligere fremførbart underskudd?)

 

Ja, det stemmer, jeg nuller ut tidligere underskudd på 18 502,09 Kr mot årets overskudd. 
Skal dobbel kontrollere alt og se hva jeg får stilt deg spørsmål mest mulig presis.