Mine områder
Hjelp
Anne Breilid
CONTRIBUTOR **

Kontering, oppgradering tomt

av Anne Breilid

Hei,

Et firma(AS) har fått laget en stor steinmur rundt tomta si, dvs de leier bare tomta. Kostnaden skal betales av firmaet som leier. 

Regnskapsmessig skal vel kostnaden settes på samme konto som tomta, en får fradrag for mva, men skal ikke avskrives, hvis jeg har oppfattet det riktig.  Men firmaet eier ikke tomta. Skal jeg likevel bare sette kostnaden på denne konto?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden du leier tomten, men skal betale for muren, så skal den føres på samme konto som tomten (kan også settes på egen opprettet konto ved siden av tomten) Dere har fullt fradrag for MVA. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Karlsen