Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Konto 1070 Utsatt skattefordel

av Anonymous

Hei

Skal ta min første årsavsluttning. Og har en utsatt skattefordel på konto 1070 fra 2016. Hvordan føres denne?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei! 

Utsatt skattefordel som immateriell eiendel og tilsvarende utsatt skatt som forpliktelse er konti som benyttes for å uttrykke virksomhetens skattemessige posisjoner og verdier målt opp mot de regnskapsmessige verdiene. 

Dersom du ikke har fagkunnskap om på hvilket grunnlag endring i utsatt skattefordel / utsatt skatt bokføres i forbindelse med årsoppgjøret, blir dette for omfattende å informere om i faglig forum, og vi anbefaler at du kontakter den aktøren som bistod med å utarbeide årsoppgjøret for 2016.

 

Vi kan imidlertid henvise til at RF-1217 Forskjeller regnskaps- og skattemessige verdier, i post 182 oppsummerer grunnlag for beregning av utsatt skatt / -fordel. 

F.eks. dersom post 182 inneholder sum -1 000 000, vil dette kunne kvalifisere til bokføring av 230 000 (23% av grunnlaget) som utsatt skattefordel pr.31.12.2017. 

Det blir da en endring ifht bokført på konto 1070 pr.1.1.2017 (31.12.2016), som posteres mot konto 8320 Endring utsatt skatt. 

 

Lykke til!