Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Konto 2050 og 2080

av Anonymous

Hei.

 

Jeg ser nå at negativt resultat ved årsavslutningen har blitt ført som:

Kredit 8990

Debet 2050

 

Burde positiv saldo som står på 2050 overføres til 2080 nå, eller kan jeg la det være som det er? Det er et DA-selskap.

Hvordan gjøres i så fall føringen?

 

Regnskapsåret det gjelder er innlevert og låst.

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg forstår ikke helt hva du mener, beklager.

 

I 2019 hadde jeg et underskudd på 20 000 kr.

Det ble ført ved en feiltagelse: Kredit 8990 - Debet 2050.

 

I 2020 får jeg enda et underskudd på 15 000 kr.

Hvordan skal jeg føre dette for å rette opp føringen i 2019 og samtidig bokføre årsavslutningen?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da fører du underskuddet slik i 2020

Kredit 8990

Debet 2080

 

Så det året du går med overskudd, må du i Næringsoppgaven korrigere fremførebart underskudd manuelt. med de årene med underskudd som du ikke har ført fradrag for.

 

Du får ikke gjort noe med dette før du går med overskudd.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du har underskudd så skal underskudd bokføres slik:

 

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

 

Når dere har overskudd føres det slik

 

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Hvis dere har hatt underskudd, tidligere år, så føres det til fradrag på skatteberegningen det året dere har overskudd.

eks. slik

Debet 8800 Årsresultat

Kredit 2050 Annen egenkapital

Kredir 2080 Udekket tap (Bal)

 

Hvis du endrer tidligere år, så må du også sende inn skattemelding, næringsoppgave, årsregnskap på nytt.

 

Så vll anbefale at dette evt. rettes i 2020.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ok, takk for svar.

Da ønsker jeg gjerne å rette det i regnskapet for 2020, fremfor å endre tidligere år.

Inngående saldo for regnskapet 2020 er f.eks. 20 000 kr på konto 2050. Dette var et underskudd som ble ført feil, som beskrevet ovenfor.

 

Hvordan skal jeg føre et nytt bilag for å rette dette?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Du skal ikke endre konto 2050.

 

Men når du bokfører årsavsluttingen så bokfører du ut av 2080 mot konto 2050

 

Så må du endre til riktig udekket tap med fradrag i Næringsoppgaven din.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen