Mine områder
Hjelp
Frank Dahle
CONTRIBUTOR *

Konto 2061 Privatkonto og konto 2070 forskuddskatt.

av Frank Dahle

Ser at fjorårets privatkonto (2061) og fjorårets innbetalte forskuddskatt (2070) overføres til balansen på neste års regnskap under egenkapital som inngående verdier. Dette kan vel ikke være riktig. Hvordan får jeg dette bort etter st fjordårets regnskap er ført ferdig?

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Frank

 

Usikker på hvilken selskaps form du har.

 

Konto for privatuttak:

Men har du enkeltpersonforetak, så skal saldo på konto 2060 eller 2061 pr. 31.12. hvert år overføres til konto 2050  når man gjøre opp regnskapsåret.

 

Hvis ikke dette ble gjort i 2016, så tar du hele saldoen pr. 31.12.17. og overfører til konto 2050 nå pr. 31.12.17.

 

Når det gjelder konto for skatt så er det 3 kontoer her:

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 

2510 Betalbar skatt, utlignet 

2540 Forhåndsskatt

 

Ikke sikker du har brukt alle kontoene. Og ofte foreslår jeg for å gjøre dette enklere å benytte kun konto eks. 2500, til avsetning og betalinger av firmaskatt.

 

Konto 2500, er beregnet skatt ut fra årets resultat

Konto 2510, er konto som man fører betalingen av skatt som er utlignet, minus forskuddskatt

Konto 2540, er kontoen for å føre forskuddbetaling av skatt.

 

 

Konto 2540 og 2510 kan du overføre til konto 2500 pr. 31.12.17. før du foretar skatteberegningen.

 

Så må du føre skatteberegning for 2017, men ta da hensyn til evt. saldo du har på konto 2500, og bokfør bare differansen mellom beregnet skatt og evt. saldo du har på konto 2500.

 

Det er helt riktig at systemet overfører saldo på disse kontoene fra år til år-

 

Alle kontoer i balansen (konto 1000 til 2999) skal overføres fra år til år. Mens resultatet fra konto (3000 til 8999) blir avsluttet hvert år.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen