Mine områder
Hjelp
hallvael
CONTRIBUTOR **

Konto 8800 med eller uten saldo etter årsavslutning?

av hallvael

Jeg gjør regnskap for en forening og prøver å få avsluttet regnskapsåret 2018(!), men jeg sitter og klør meg i hodet og håper jeg kan få hjelp her.

 

Regnskapsåret 2017 avsluttet med en avstemming mellom kontoene 2050 Annen egenkapital og 8800 Årsresultat. Etter avstemmingen er saldoen på 2050 lik summen av bankinnskudds- og gjeldskontoene våre (med negativt fortegn). Saldoen på 8800 = endringen i disse kontoene fra inngangen til utgangen av 2017. Så vidt jeg forstår er dette da gjort helt riktig. 2050 viser hva vi har (= bankinnskudd + fordringer - gjeld); 8800 viser årsresultatet (negativt, fordi vi gikk med underskudd i 2017).

 

MEN så skal jeg avslutte regnskapsåret 2018, og da er andre sjekkpunkt i kakeoppskriften i Visma å forvisse seg om at 8800 IKKE har en saldo pr. 31.12.2017! Det har den jo, på grunn av avstemmingen over. Hva gjør jeg galt? Skal 8800 ha en saldo pr. 31.12.2017 eller skal den det ikke? Hvordan kommer jeg videre?

 

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ikke så enkelt å se bilde for meg.

 

Men hvis du tar ut Balanse rapport for hvert enkelt år. 2017, 2018. Sjekk hat du ikke har noen saldo på udisponert resultat for hvert av disse årene.

 

For å kunne se hva som evt er galt hos deg må vi kunne re resultat og balanse rapporter.

 

Du kan også booke en konsulent som kan gå inn i ditt system og sjekke og evt. korrigere feilføringer.

 

Link til Booking av konsulent

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

hallvael
CONTRIBUTOR **

av hallvael

Hei og takk for svar! Jeg tror jeg ble marginalt klokere. På balanserapporten for 2017 står kontoen Udisponert resultat med saldo = 0. På balanserapporten for 2018 står den med negativ saldo, men det passer vel bra med at jeg ikke har tatt den siste avstemmingen for 2018 ennå.

 

Problemet er at instruksene i løsningen sier at 8800 Årsresultat skal ha saldo = 0 på slutten av året. Det har den ikke, og jeg kan ikke forstå at det er meningen at den skal ha det hvis den skal vise årsresultatet. Kan det være en trykkfeil i instruksen, og at det skulle vært 'Udisponert resultat' som skulle hatt saldo = 0, ikke 8800? Det gir ihvertfall mening.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det kan tyde på at instruksen du har lest er feil.

 

Konto 8800 skal ha samme beløp som du har i overskudd. Og i balanse rapporten skal du ha 0 kr. på udisponert resultat.

 

Er dette gjort feil vil du få avvik i balansen på påfølgende år.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

hallvael
CONTRIBUTOR **

av hallvael

Takk! Da tar jeg utgangspunkt i at instruksen er feil.

 

Instruksen jeg refererer til er å lese i selve nettløsningen, under Regnskap->Årsavslutning->Forberedelser (punkt 2). "Er resultatet for foregående år ført til konto for egenkapital? (...). Åpne Regnskapsoversikten og kontroller om du har en saldo på konto for Årsresultat (8800) per 31.12.2017. Har du det, har du antagelig glemt denne føringen."

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis balanse rapporten ikke viser noe beløp på udisponert resultat, eller avvik for disse arene er årsoppgjøret ført.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen