Mine områder
Hjelp
LarsKr
CONTRIBUTOR ***

Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning

av LarsKr

Hei

Under egenkapital så har jeg konto 2060 og 2070 i år 2020.

Ved årsavslutning, blir det riktig å gjøre det slik:

 

Kredit 2060

Debet 2050

 

Kredit 2070

Debet 2050

 

Skal man gjøre noe med det som står ført på konto 2050 fra 2019? ( -xxxxxxx ved periodens start)

 

Deretter tar man hele det som står under ÅRSRESULTAT (som er samme som konto 2050?) og fører dette mot 8960 ? (Dette er konto jeg har brukt tidligere, og ikke 8800. Men har forstått det slik at det går greit å fortsette med konto 8960, eller er det fordel å gå over til 8800? Hva er mest "ryddig"?)

 

 

17 SVAR 17
Godkjent løsning
LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei. 

Jeg har nettop gått gjennom opptaket "Årsavlsutning og skattemelding for ENK". Veldig nøye og bra forklart!!

Jeg har utsettelse på innlevering av næringsoppgaven, derfor ikke fullført enda. 

 

Et par spørsmål etter jeg har sett filmen: 

- Så lenge jeg har 0 i Avvik så bør alt være good to go? Gjelder egentlig kontrollspørsmål 2 under "Forberedelser" - "Er resultat og privatuttak (2060) for foregående år ført til konto for Annen egenkapital (2050)?. Hadde jeg ikke gjort det riktig, så hadde jeg vel her hatt et avvik? I 2021 så har jeg et avvik på det som er udisponert beløp i 2020, og det stemmer jo vel - siden skattemodulen fører det billaget automatisk.

 

- Jeg har brukt konto 6900 for bruk av telefon. Vil konto 2068  (Private kostnader til elektronisk kommunikasjon) bli ført automatisk? Eller hvordan fører man riktig opp mot den?

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du ikke har noe avvik,så skal det være rett.

 

Skattemodulen vil tømme konto 2060 Privatuttak mot konto 2050 Annen egenkapital. Det vil også bli tatt med beløp fra tidligere år.

 

Privat andel telefon må du selv føre fra konto 6900 Teleforn til konto 2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

 

Slike føringer vil påvirke resultatet, og da må du sende skattemelding på nytt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Har brukt både konto 6900 (Telefon) og 6907 (Datakommunikasjon). 

Hva blir da riktig å føre mot 2068? 

 

K 6900/6907: 4392.-

D 2068: 4392.-

Blir riktig å gjøre det slik ved et manuellt bilag datert 31.12.20? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎18-06-2021 07:57 ( )

Hei

 

Du fører bilaget slik med dato 31.12.2020

Kredit 6900 Telefon kr.  4392.-

Debet 2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon Kr,  4392.-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei

Etter å ha ført K6900 D2068 så fikk jeg opp en ny post i Posteringsbilag under i Skatt/årsoppgjør-modulen. Denne så jeg ikke hos deg. Se vedlagt bilde. Stemmer dette?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er helt korrekt.

 

I årsoppgjørs postene føres konto 2068 over til konto 8928.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

"0425 Skattemessig egenkapital per 31.12.2019 - skal være lik post 9960"

Når det er ganske stor forskjell på summen i 0425 vs post 9960, hva kan feil da være? Prøvd å finne ut av det, men klarer ikke å se feilen. Er det noe "åpenbart" "vanlige" problemer?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Først, så er det fint om du svarer på den siste henvendelsen i tråden. Så er det enkeltere å finne ditt spørsmål.

 

Beklager med det er veldig vanskelig å svare på uten å se regnskapet og skattemodulen din dessverre.

 

Dette er et faglig forum for spørsmål innen lover og regler i regnskap og lønn.

 

Men ditt spørsmål er teknisk og da må jeg be deg kontakte support eller booke en konsulent time. Der vi kan gå inn og se på dine tall, og finne ut av hva som skaper differansen.

 

Konsulent bistand kan du bestille her.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei

 

Ser at i 2019 så hadde jeg 2050, 2060 og 2070 under "egenkapital".

 

Etter årsoppgjør da, så på konto 2060 og 2070 står det ført SUM på "Ved periodens start", MINUS SAMME SUM under "Endring" og 0 "Ved periodens slutt".  Ved udisponert resultat står det da 0 på både "Ved periodens start", "Endring" og "Ved periodens slutt". Dette er vel riktig?

 

Nå har jeg for 2020 ført: 

K 2060

D 2050

 

K 2070

D 2050

 

Det har da resultert i at 2060 og 2070 har forsvunnet fra under "Egenkapital" - og "Udisponert resultat" står som MINUS SUM. 

 

Hva er feil her?

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

På konto 2060 og 2070 skal du ikke ha noen saldo, pr. 31.12. hvert får. Saldo på disse kontoen blir overført til konto 2050.

 

Dessverre viser ikke rapporten kontoer som har null i utgående saldo. Dette skal vi endre, slik at disse også vises med kr. 0,- i saldo

 

Udisponert resultat skal også vise kr. 0,-

 

Da skal alt være riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Hei

 

I 2019 og årene før så har jo samme som på konto 2060 og 2070 stått under "ved periodens start" (pluss og "endring". Debet under "Ved periodens start" og samme sum i kredit under "endring". Altså 0 "ved periodens slutt"

 

I år så forsvant de jo. Har det blitt gjort noe feil tidligere?

 

De summene som sto under 2060 og 2070 ble jo flyttet til 2050. Hva kan det være at det står en sum i kredit under "udisponert resultat" under "endring" og "ved periodens slutt" ? (samme sum der)

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Konto 2060 og 2050 Skal stå i null 31.12. hvert år, om dette ikke ble overført til konto 2050 et år, er ikke dette noe problem, da ble det bare overført større beløp i 2020.

 

Udisponert resultat har ikke noe med konto 2060 og 2070 å gjøre de er balansekontoer.

 

Udisponert er at hele eller deler av resultatet ikke er ført i år eller tidligere år.

 

Hvis du har avvik i balansen det ser du nederst på balansen, der skal det stå sum kr. 0,-

 

Så du må finne ut hvilket år du står med udisponert beløp, og føre det slik.

 

Ved overskudd

Debet 8800 Årets resultat

Kredit 2050 Annen egenkapital

 

Ved underskudd fører du motsatt debet, kredit.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

Det er kun for 2020 det står noe i udisponert resultat, men da vil det bli greit etter man har ført ting i Visma skatt? For da vil det bli ført automatisk mot konto 8800?

Det at det nå står en sum i Udisponert resultat vil ikke utgjøre noe vedr tallene jeg skal levere inn på selvangivelse? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det bær være en årsak til at alt ikke er ført, hvilket beløp er det ?

 

Er det et lite beløp, fører du slik jeg beskrev.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

LarsKr
CONTRIBUTOR ***

av LarsKr

-590.386,92 står ført som Udisponert resultat

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du bruker Visma eAccounting skattemodul. så vil Skattemodulen føre resultatet på kr. 590 386,92.

 

Hvis du ikke bruker Skattemodulen, må du manuelt føre resultatet mot balansen, slik at Udisponert resultat blir kr. 0,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Nå ser ikke jeg om du har debet eller kredit saldo på konto 2060 og 2070.

 

Men har disse kontoen en debet saldo så er føringene dine riktig.

 

Kredit 2060

Debet 2050

 

Kredit 2070

Debet 2050

 

Konto 2050 Annen egenkapital, du skal ikke gjøre noe med denne kontoen og inngående balanse fra 2019.

 

Konto 2050 Annen egenkapital, vil beløpet bli større for hver år du har overskudd, og evt tatt ut privatuttak som er lavere enn resultatet.

 

Når du fører årsoppgjøret, kan man bruke ulike kontoer. Noen bruker 8800 og andre 8960. Begge deler er korrekt.

 

Bruker du Visma eAccounting skattemodul, vil systemet føre resultatet på konto 9060.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen