Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Jørn Arvid Myrheim
CONTRIBUTOR **

Konvertering av gjeld

av Jørn Arvid Myrheim

Hei
Jeg eier 100% av et lite eiendomsselskap AS som jeg privat har solgt en utleieleilighet til. Prisen som ble kontraktsfestet at eiendomsselskapet skal betale er markedspris, for enkelhets skyld sier vi 2 mill. Selskapet avtalte med meg at oppgjør skulle være 1,5 mill ved overtakelse. Resterende skulle betales avdragsvis fremover.
Nå er det laget en ny avtale om restbeløpet på 0,5 mill. Den er at denne gjelden konverteres til egenkapital i selskapet.
Spørsmålet mitt blir da hva som er mulig å få til her i selskapet på den beste måten. Må jeg regne denne konverteringen som et tingsinnskudd eller må jeg øke selve aksjekapitalen. Er det ikke tilstrekkelig å regne dette som selskapets frie midler og føre det til annen egenkapital? I så fall må da selskapet avtale med meg personlig at dette er et endelig oppgjør. Utløser dette i så fall skatteplikt for selskapet på dette beløpet, og tilsvarende fradragsrett for meg privat?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Torfinn Lundblad1
VISMA

av Torfinn Lundblad1

Hei! 

 

Når denne gjelden konverteres til EK i selskapet, som endelig oppfgjør for kjøp av leiligheten, vil aksjekapitalen måtte forhøyes, med redegjørelse og melding, samt vedtektsendring besluttet i ekstraordinær generalforsamling. På et senere tidspunkt kan du som eier sette aksjekapitalen ned i selskapet og få dette beløpet tilbakebetalt uten beskatning. 

Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital er skattefritt til aksjonær. 

 

Som en del av redegjørelsen som skal bekreftes av revisor, vil det følge at dette er endelig oppgjør for selskapets kjøp av leiligheten. 

Alternativt må det stå som gjeld til aksjonær i balansen, og du kan ta ut beløpet ihht. avtale med selskapet. 

Dette vil ikke medføre noen fradragsrett for deg med mindre du har konvertert til aksjekapital som nevnt, og selskapet på et senere tidspunkt (mot formodning) skulle gå konkurs - da vil du kunne få fradrag personlig som tap ved realisasjon av aksjer. 

Ingen skatteplikt for selskapet, da dette kun er et oppgjør - selskapet har ikke realisert noe - kun ervervet en leilighet. 

Håper dette var klargjørende!

Torfinn H. Lundblad