Mine områder
Hjelp
HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

Lagerverdi, beholdningsendring, og kontoer vedrørende innkjøp (utland) - HJELP :)

av HøydenHolding

Jeg har følgende mål:

 

1: Gjennomføre varetelling og bokføre denne korrekt.

2: Skrote en del ukurans (fysiske varer) og føre dette som "tap" 

 

Utfordringen min: 

 

Jeg har i 2018 kjøpt inn varer (utland) for videresalg hvor jeg har ført leverandørfaktura slik:

 

Kredit 2400 (leverandørgjeld) 

Debet 1480 (forskuddsbetaling leverandører) 

 

I tillegg har jeg ved vareankomst (ihht tolldeklarasjon) anført selve kjøpet slik (mva grunnlag utland)

 

Kredit 2761

Kredit 2727 (utg.mva)

Debet 2741 (inng.mva)

Debet 2762

 

Som nevnt, er blant annet målet mitt å gjennomføre en varetelling med beholdningsendring som i følge min kunnskap skal utføres slik:
 

Debet 1460 Varelager = Innkjøpte varer for videresalg

Kredit 4390 Beholdningsendring videresalg

 

Utfordring: Jeg kan ikke se noen verdi/varebeholdning i det hele tatt, men det er vel fordi jeg ikke har kjøpt inn varene på hverken "1460" eller "4400".

 

Har noen et råd om hva jeg bør gjøre for å oppnå målet mitt, som altså er følgende:

 

1: Gjennomføre varetelling og bokføre denne korrekt.

2: Skrote en del ukurans (fysiske varer) og føre dette som "tap" 

 

Setter stor pris på om noen har anledning å hjelpe meg i mål her 🙂

 

15 SVAR 15
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du kjøper inn varer så skal du føre varekjøpet slik

 

Kredit 2400

Debet 4000 (varer kjøpt i Norge med høy mva)

Debet 4400 (varer kjøpt uten mva, også utlandet.

 

Bokføring av tolldeklarasjonen er riktig, dette er bare en registering i regnskapet av inngående og utgående mva utlandet.

 

Når du skal foreta justering av varelager etter vare telling føres det slik

 

Ved en økning av av varebeholdning i forhold til bokført saldo på konto 1460 varebeholdning:

Debet 1460 Varebeholdning

Kredit 4390 Beholdningsendring, videresalg

Denne føringen skal ha ingen mva på begge kontoene

 

Er det en nedgang av varebeholdning i forhold til saldo på konto 1460 varebeholdning blir føringen slik:

Kredit 1460 Varebeholdning

Debet 4390 Beholdningsendring, videresalg

 

Saldo du har på konto 1460 varebeholdning, skal stemme med summen du har på varetellingen.

 

Siden du har ført alt varekjøp på konto 1460, så blir det samme føring. og du skal da få riktig saldo på konto 1460 Varebeholdning

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Hei igjen, og tusen takk for rask tilbakemelding.

 

Jeg ser du skriver "Siden du har ført alt varekjøp på konto 1460, så blir det samme føring. og du skal da få riktig saldo på konto 1460 Varebeholdning".

 

Men, jeg har vel ikke ført noen varer på "1460" ? (saldo på 1460 er nemlig 0 hos meg, ettersom jeg har kjøpt inn varene slik: Kredit 2400 og Debet 1480 (altså ingen anførsel på hverken 1460 eller 4400). 

 

Jeg kan vel derfor ikke føre beholdningsendringen slik: 

 

" Ved en økning av av varebeholdning i forhold til bokført saldo på konto 1460 varebeholdning:

Debet 1460 Varebeholdning

Kredit 4390 Beholdningsendring, videresalg

Denne føringen skal ha ingen mva på begge kontoene "

 

Må jeg først flytte varene fra konto 1480 til 1460, og deretter utføre beholdningsendringen som vanlig? I så fall, hvordan bør jeg "flytte" varene fra 1480 til 1460? (jeg har som nevnt ført alle vareinnkjøp slik: "Kredit 2400" og "Debet 1480" (+ korrekt føring ihht tolldeklarasjonen).

 

Med vennlig hilsen

HH

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager min feil, du har ført alle varekjøp på konto 1480 Forskuddsbetaling til leverandører, er alle disse varekjøpene uten mva, eller varekjøp fra utlandet?

 

Da fører du først over alt fra 1480 til 4390.

 

Så bokfører du riktig varebeholdning til debet på konto 1460 og kredit 4390.

 

Da skal du få riktig varebeholdning, og varekostnad.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Hei igjen, Jørn.

 

Varekjøp er anført uten mva (varer fra utland) mot 1480, ja 🙂 

 

Skal jeg da føre et manuelt bilag der samlet beløp for varekjøp føres Kredit 1480 og Debet 4390 ?

Og deretter riktig varebeholdning til debet på konto 1460 og kredit 4390 ? 

 

Med vennlig hilsen

HH

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det stemmer, før hele beløpet du har på konto 1480 Forskuddsbetaling til leverandører til kredit og debet 4390 Beholdningsendring, videresalg.

 

Så fører du riktig varebeholdning etter vare telling Debet 1460 Innkjøpte varer for videresalg og kredit 4390 Beholdningsendring

 

Da skal du ha riktig saldo i varebeholdning på konto 1460 Innkjøpte varer for videresalg

Ingen saldo på konto 1480 Forskuddsbetaling til leverandører

Og riktig vareforbruk i konto klasse 4. alle kontoene fra 4000 til 4999.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Hei igjen

 

Jeg førte nå hele saldoen 1480 til kredit (uten mva), og samme beløp til debet 4390 (uten mva), med dagens dato.

 

Jeg er nå klar til å føre tellingen (med dagens dato) slik: Debet 1460 "Innkjøpte varer for videresalg" og kredit 4390 "Beholdningsendring".

 

Blir det feil å bruke dagens dato på denne korreksjonen? (ettersom jeg brukte dagens dato, og varekjøpet faktisk er fra tidlig 2018, fikk jeg nå plutselig en stor varekostnad i 2019 (som vises i resultatrapporten hittil 2019) som faktisk ikke er reel nå.  

 

Med vennlig hilsen 

HH

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Er det varetelling for 2018 du skal korrigere så må det disse bokføringene gjøres med dato 31.12.2018, og du må hente ut saldoene pr. 31.12.2018.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Hei igjen,

 

Tusen takk. 

 

Ett siste spørsmål, som jeg dessverre må stille ettersom jeg nettopp bokførte dette på dagens dato... 🙂 

 

Hvordan bør jeg korrigere (nullstille / tilbakestille) bokføringen, for å igjen føre den pr 31.12.18 ? 

 

Med vennlig hilsen

HH

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeo

 

Dette er teknsik spørsmål, som support svarer på.

 

Faglig forum er ment for spørsmål innen lover og regler i lønn og regnskap.

 

Men hvis du går på bilaget som du da har ført i feil periode, velger handling og korriger. Så kan du nullstille bilaget. Ved å få ført motsatt debet / kredit med samme dato. For så å føre bilaget på nytt med riktig dato.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Hei igjen,

 

Tusen takk (jeg har reversert bilaget og ført på nytt med korrekt dato).

 

Jeg kan ikke se at "1460" genererer noen varekost i resultatrapporten. Er det noe jeg ikke "ser" her ?

 

(Jeg har nå flyttet fra K1480, til D4390, og deretter K4390 og korrekt verdi ført til 1460 (saldo på 1460).

 

Men, denne saldoen (beløpet) vises ingen steder som "varekost" (hverken i "varekost" eller "resultat", slik som det vil gjøre dersom varene er kjøpt inn på konto "4400"). Jeg må vel få med varene som "varekost" ? (Husk at jeg kjøpte dem inn opprinnelig på konto 1480, og nå er dem i praksis flyttet til "1460".

 

Med vennlig hilsen

HH

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du fører slik:

1.

Kredit 1480

debet 4390

 

2. 

Debet 1460

Kredit 4390

 

Sp skal dette påvirke både balansen, hvor du da får en varebeholdning og varekostnad i resultatet.

 

Siden disse endringene gjelder 2018, og du har brukt dato i 2018, så kan du se på Balanse og resultat for 2018, at disse endringene er kommet inn.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Nå er jeg i mål, tusen takk for all hjelp

 

Med vennlig hilsen

HH

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Så bra. 

 

Bare hyggelig, lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

HøydenHolding
CONTRIBUTOR ***

av HøydenHolding

Et kort oppfølgingsspørsmål som kom litt fra meg i tråden her...

 

Hva skal jeg gjøre med den delen av varebeholdningen jeg skal skrote

 

Tanken min var nemlig å gjennomføre varetellingen, slik at lageret er 100% ajour hva gjelder verdi og antall, og deretter skrote ukurans (hvordan fører jeg dette bort ?). Jeg kan vel ikke bare regne ut verdien av varene som skrotes, og justere beholdningen (1460/4390) som ved varetellingen ? Eller kan jeg det ? Vil resultatet hensyntas at jeg har hatt kostnad for varene som skrotes (tap / trekkes fra i resultat) ?   

 

Med vennlig hilsen

HH

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan velger å telle bare de varene er kurante.

Slik at de varene som er ukurante, skrotes og blir bokført på konto 4390.

 

Eller så kan du gjøre korrigeringer skattemessig på nedskrivning i varelager på grunn av ukurans i skatteskjemaene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen