Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Likningsverdi på aksjer

av Anonymous

Hei,

 

Jeg driver et lite selskap som utelukkende investerer i aksjer. Jeg har ingen majoritetseierandeler eller liknende, alt er små poster og kvalifiseres som omløpsmidler. I årsregnskapet er det notekrav om aksjer og investeringer. De tidligere årene har jeg ført kostpris og markedsverdi under denne noten. Jeg ser nå at sammenliknbare selskap varierer mellom å bruke kostpris og bokført verdi, og kostpris og markedsverdi. Hva er korrekt? Og videre, jeg har nå mottatt likningsverdier og likningskurser for aksjene jeg sitter med og ble nå i tvil om hvordan dette brukes. Hvis noten i årsregnskapet benytter kost og markeds-verdi eventuelt kost og bokført verdi, hvor er det da en benytter likningsverdiene (eller er dette kun noe privataksjonærer benytter)? 

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

I utgangspunktet er det kostprisen.

 

Gevinst eler tap skal kun vises når gevinst eller tap oppstår ved salg.

I en nota kan du nevne markedsprisen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen