avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

AAATTT
CONTRIBUTOR **

Lønn opparbeidet i desember men utbetalt i januar, må man gjøre noe med dette?

av AAATTT

Det som de ansatte jobbet for og opparbeidet seg i lønn i desember 2017, fikk de utbetalt i januar 2018.

Må man gjøre noe med disse kostnadene slik at de egentlig skal føres i regnskapet for 2017?

 

 

Hva med arbeidsgiveravgift til lønna som ble utbetalt i januar 2018 som egentlig gjelder for desember 2017. Må man gjøre noe med dette?

7 SVAR 7

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du må føre en avsetning for lønn som er utbetalt i 2018, men opparbeidet i 2017.

Men betaling av skatt og AGA skjer i 2018.

 

Avsetning føres slik pr 31.12.17:

Kredit 2980 Avsetninger og forpliktelser

Debet 5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn

 

Så føres dette tilbake pr. 01.01.18

Debet 2980 Avsetninger og forpliktelser

Kredit 5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

AAATTT
CONTRIBUTOR **

av AAATTT

Det som skal med i summen som skal periodiseres, er det kun selve lønna, eller må jeg legge til arbeidsgiveravgift, feriepenger og slike ting? 

 

I visma eaccounting under årsavslutning og punktet lønn så står dette: Hvis det finnes kostnader som gjelder dette året, men som har blitt bokført neste år, må de lønnskostnader med tilhørende sosiale avgifter bokføres som påløpt kostnad".

 

Feks hvis en ansatt opptjente seg 10 000 kr i lønn i desember som han fikk utbetalt i januar.

Må jeg da bokføre 10 000 på det som du skrev over her, eller må jeg plusse på arbeidsgiveravgift på den lønna (1400 kr) og feriepenger som han opptjente seg av den lønna (1200), slik at det er 12 600  jeg skal ha som sum når jeg  bokfører periodiseringen?

av Jørn Karlsen

Hei

 

 

Lønn, arbeidsgiver avgift og avsetning på feriepenger skal avsettes. Men en enkel måte å gjøre dette på er å ta lønnen ganger 1,25, så har du tatt med alt.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

AAATTT
CONTRIBUTOR **

av AAATTT

Jeg bruker visma eaccounting som lønnssystem som bokfører lønn og arbeidsgiveravgift og feriepenger automatisk.

Men det jeg lurer på er i forbindelse med periodisering ved årsavslutningen.

 

Så når jeg skal periodisere lønnen opparbeidet i desember men utbetalt i januar, så tar jeg selve lønna ganger 1,25 så blir feriepenger og arbeidsgiveravgift med? Hva med kjøregodtgjørelse, skal det også med?

 

Hva med feriepenger opptjent i hele 2017, men  som utbetales i juni 2018. Skal jeg gjøre noe med dette i forbindelse med årsavslutningen?

av Jørn Karlsen

Hei

 

Da er det enkelt siden du kjører lønn i eAccounting, da skal du utbetales feriepenger, og systemet bokfører dette korrekt. Hver måned når du kjører lønn blir det beregnet feriepenger, og avsatt. Slik at den måneden du utbetaler feriepenger, blir ikke dette en kostnad. Siden dette er avsatt.

 

Når det gjelder avsetning av lønn utbetalt i 2018, men opparbeidet i 2017. 

Ta lønnen ganger 1,25 så får du ca lønn, arbeidsgiver avgift og feriepenger.

 

En avsetning er ca beløp. Hvis kjøre godtgjørelse er et stor beløp så legger du det til i avsetningen.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

AAATTT
CONTRIBUTOR **

av AAATTT

I tillegg til spørsmålene jeg skrev over her nå, må man gjøre noe med feriepenger opparbeidet i 2017 og som blir utbetalt i 2018?

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du bør bruke et lønnssystem for automatisk bokføring, beregning av arbeidsgiveravgift.

 

Slik at du også får rapportert dette riktig i A-melding hver måned.

 

Men det skal føres på konto 2940 Skyldig feriepenger.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen