Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Løpende utbetaling av tillegsutbytte

av Anonymous

Hei,

 

I regnskapsåret 2018 har jeg løpende betalt ut tillegsutbytte til selskapets eneste ansatte og eier (meg selv). Jeg har ført dette K:1920 😧1572 (Kortsiktig lån til ansatte) fordi jeg ikke har funnet ut av hvordan jeg skal bokføre dette korrekt. Intensjonen har helet iden vært å lage et korrigeringsbilag for 2018 hvor jeg "tømmer" 1572 mot korrekt konto. 

 

Hvordan skal jeg føre tillegsutbytte korrekt nå, og hvordan burde jeg har gjort i det løpende i 2018?

 

Mvh,

 

Glenn

8 SVAR 8
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Vet ikke hvilken type selskap du, om det er AS eller enkeltpersonforetak.

 

Utbytte fører du på konto 2800 Avsatt utbytte, det som ble avsatt forrige år.

 

Utbytte slik du har tatt ut gjennom året bokfører du på konto 8923 Avsatt ekstraordinært utbytte

 

Så skal utbytte registreres i skjema RF-1086

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, 

 

Tror jeg trenger dett med te-skje. Jeg er Aksjeselskap, og har drevet halve 2017, og hele 2018. 

 

Jeg skjønner ikke helt "Utbytte fører du på konto 2800...." - Jeg har ikke avsatt til utbytte  i det godkjente regnskapet for 2017. Det var min forståelse at jeg ikke tregner det., for å betale tillegsutbytte. Stemmer ikke det?

 

Forstår jeg det rett i at jeg kan bare overføre beløpet fra den midlertidige posten jeg har bokført på til 8923 og leverel RF-1086?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Du skal i regnskapet for 2017 avsette utbytte som da skal utbetales i 2018. etter regler for avsetting av utbytte.

 

Når det gjelder skjema RF-1086, så anbefaler jeg deg å ta en telefon til Skatteetaten, for å være på den sikre siden. Siden dette ikke er gjort helt slik det skal gjøres.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, jeg bare dobbeltsjekker, siden jeg leser dette i NRS 8. 

 

"5.3.3 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte Ut over utbyttet som eventuelt er avsatt i årsregnskapet, kan selskapet betale tilleggsutbytte i perioden fra generalforsamlingen fram til neste generalforsamling, basert på sist fastsatte årsregnskap. Det må i så fall gjøres en ny beregning av utbyttegrunnlaget på utdelingstidspunktet. Tilleggsutbytte vedtas i utgangspunktet av generalforsamlingen. Styret kan imidlertid gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte. Styrefullmakten må meldes til Foretaksregisteret og kan i"

 

Legg merke til bold tekst. "Utover utbytte som er avsatt i årsregnskapet". Det må jo bety at man kan utbetale utbytte uten å avsette det i regnskapet?

 

 

Jarl Flaaten Bjørk
CHAMPION *

av Jarl Flaaten Bjørk

Hei Jørn

Jeg skal sende inn RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven for mitt AS, og lurer også på dette med utbytte. Har ikke tidligere tatt ut utbytte. 

 

spm 1: 

- Er det som rapporteres inn som utbytte nå utbytte utdelt i 2018 eller kan det også være utbytte utdelt i 2019, men basert på resultatet fra 2018 (skjønner du spørsmålet?)?

- Utbetales det utbytte kun en gang i året eller kan man utbetale utbytte fortløpende gjennom året?

 

spm 2

Jeg har i løpet av 2018 samlet opp utlegg/kortsikitge lån på konto 1370 (fordringere på eiere..).

Disse beløper seg til kr 14 623,65, og disse tenker jeg ta ut som utbytte. Jeg er eneeier av mitt AS.

- Hvordan blilagsføres dette? Skal da kr 14 623,65 føres fra konto 1370 til 2800 31.12.18?

- Hvilken dato skal dette bilagsføres på? 31.12? eller dagens dato (2019)?

 

spm 3

I skjema RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven, punkt 8 -utbytte, spørres det om utdelt utbytte tidspunkt.

- Hvilken dato fører jeg opp her om jeg ønsker utdele meg selv kr 14 623,65?

 

Med vennlig hilsen

.jarl

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Jarl

 

Spørsmål 1

Det er utbytte tatt ut i 2018 du nå skal rapportere.

 

Spørsmål 2

Hvis dette er utlegg, hvor du har kvitteringer, eller lånt firmaet penger, så er dette ikke utbytte.

Dette kan du utbetale til din egen konto uten noen form for rapportering. og det føres slik

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 1370 Fordringer på eiere ( skulle heller ført dette på konto 2060 eller 2255 i stede)

 

Spørsmål 3

Du skal oppgi dato for når utbytte er utbetalt. Men nå er ikke de 14. tusen utbytte.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Jarl Flaaten Bjørk
CHAMPION *

av Jarl Flaaten Bjørk

Ok!

 

Takk for svar 🙂

.jarl

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Jarl

 

Bare hyggelig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen