avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Unni R Tovmo
CONTRIBUTOR **

MVA-fritak salg bruktbil

av Unni R Tovmo

Hei.

Det er jo ikke mva på kjøp/salg av brukte kjøretøy, og avgiftsfritak på deler/arbeid med å sette disse i stand.

Men hvordan bokføre slik at avgiftsbehandling blir riktig ved f.eks levering/montering av hengerfeste:

1. Når kunden betaler ekstra for dette?

2. Når dette er inkludert i salgspris?

Og hva med utskiftning av feks gummimatter i bilen. Kan du skiftes avgiftsfritt?

9 SVAR 9
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Unni

 

Det er korrekt at det ikke er mva på bruktbiler, men mva på reperasjon og tilleggsutstyr

 

Vil anbefale deg og lage en faktura på dette, og velge varer MVA fritt på selve bilen

Og Varer eller tjenester mva pliktig 25% på utstyr og arbeid.

Da får du dette automatisk bokført og beregnet mva,

 

Dette blir da bokført på eks. konto:

Debet 1500 Kundefordinger

Kredit 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

Kredit 3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

Kredit 2700 Utgående mva, høy sats

Kredit 3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats

Kredit 2700 Utgående mva, høy sats

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Stian Malkenes
CONTRIBUTOR ***

av Stian Malkenes

Har lest litt i merverdiavgiftshandboken når det gjelder dette, når dette også er litt aktuelt når det gjelder tilhengere som jeg driver kjøp / salg / rep på.

 

under §6-7 står det :

 

"Ifølge FMVA § 6-7 omfatter avgiftsfritaket ved salg av brukte kjøretøyer foruten selve kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv., også nærmere angitte varer og tjenester som selger av kjøretøyet leverer eller utfører."

 

"Fritaket er ment å dekke de tilfeller hvor brukte biler settes i stand i relasjon til den standard og de spesifikasjoner som er vanlig for denne typen, merke og årsmodell."

 

Så da betyr det vell at det ikke skal kreves mva på en del deler og utstyr hvis jeg leser dette riktig ?

 

Stian

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Stian

 

Avgrensning av hvilke varer og tjenester som omfattes av fritaket

 

Det følger av Merverdiavgiftsforskriften § 6-7-3 første ledd at foruten det tidligere registrerte kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv., er det fritak for merverdiavgift også på følgende varer under forutsetning av at det ikke betales særskilt vederlag for dem:

Utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell, eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell.
Deler og andre varer som går med under arbeid ved montering eller installering som nevnt i punkt 1.
Drivstoff som leveres på tank, påfylt smøreolje, reservehjul og verktøy som vanligvis følger med kjøretøyer.
I forbindelse med nedstenging av FM-nettet i 2017, antas det at installering av DAB-adapter er "nødvendig" for å sette brukte kjøretøy med eldre radioer i "vanlig stand". Se Skatt østs brev av 13. september 2016 og Merverdiavgiftshåndboken (14. utg.) pkt. 6-7.5.2 - DAB+adapter.

Etter Merverdiavgiftsforskriften § 6-7-3 annet ledd er følgende arbeid for selgers regning og som gjøres før salget også fritatt for merverdiavgift:

Reparasjon, vedlikehold og klargjøring av kjøretøy og utstyr som nevnt i forrige avsnitt punkt 1.
Montering og installering av utstyr og påbygg som nevnt i forrige avsnitt punkt 1.
1.3.2. Varer og tjenester som ikke omfattes av fritaket
Etter tidligere bestemmelse i Forskrift (nr. 78) om fritak mva, brukte kjøretøy (OPPHEVET) § 4 skulle det beregnes merverdiavgift ved levering eller montering av bl.a. takgrind, skistativ, tilhengerfeste, ekstralys, radio, musikkanlegg, motor- eller kupévarmer, varetrekk til seter, presenning, ekstra felger og dekk utover reservehjul (konto 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig med mva-kode 3). Selve § 4 er ikke videreført i Merverdiavgiftsforskriften, men dette er fortsatt gjeldende rett. Bestemmelsen er eksempler på varer og tjenester som ikke omfattes av fritakene i Merverdiavgiftsforskriften § 6-7-3.

 

Dersom det ikke tas særskilt betalt for disse varene og tjenestene må det som kunden betaler anses som vederlag for et samlet salg av avgiftsfritt kjøretøy og avgiftspliktig tilleggsutstyr, hvor det gis en rabatt tilsvarende verdien på tilleggsutstyret. Rabatten må fordeles forholdsmessig på det avgiftsfrie og avgiftspliktige salget.

 

Eksepel :

En bilforhandler selger en bruktbil til en kunde for kr 300 000 + omregistreringsavgift kr 6 000, som selger har lagt ut for. Kjøperen kjøper i tillegg med ekstra dekk (utover reservehjul), takboks og tilhengerfeste for kr 30 000 inkl. mva.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Unni R Tovmo
CONTRIBUTOR **

av Unni R Tovmo

I forhold til eks. med salg bil 300 000 + omreg, samt ekstrautstyr mva-pliktig 30 000.

Hvordan konkret faktureres og bokføres dette? Når kunden betaler 30 000 ekstra, og når de 30 000 er ink. i kjøpesummen?

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da må du ha 2 artikkler en som er avgiftsfri og en som er avgift pliktig.

 

eks.

Brukt bil kr. 300.000,-

Ekstrautstyr kr.  24.000,-

MVA kr. 6.000,-

Sum kr. 330.000,-

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Unni R Tovmo
CONTRIBUTOR **

av Unni R Tovmo

Takker.

Men hvis jeg da etterpå kjøper et sett dekk for kunde fra min leverandør for kr 4 000 + mva, som kunden skal betale selv og jeg ikke skal ha noen fortjeneste på. Blir det da korrekt hvis jeg bokfører mitt kjøp fra lev som kr 4 000,- D 4300, mva kode 0, og fakturerer kunden 4000 + mva 25%. Altså at jeg ikke får inng. mva tilbake, mens kunden betaler samme mva-beløp?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du kjøper inn et produkt for videre salg, har du fradrag for mva.

 

Så når du selger dette produktet, skal du fakturere med mva. Så må du evt. legge til fortjeneste før mva.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

 

Stian Malkenes
CONTRIBUTOR ***

av Stian Malkenes

Korrekt, tror vi er enig da.

 

Men hvis det byttes f.eks bremseklosser og bremseskiver og motorolje før kjøretøyet selges, så skal det ikke kreves mva ?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja slik vi tolker loven er det ikke mva pliktig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen