Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Elisabeth Wik
CONTRIBUTOR ***

Merverdiavgift utenfor avgiftsområdet

av Elisabeth Wik

Hei 

Vi driver et selskap som har inntekter både fra varesalg og ved at vi holder kurs. Inntekten på kurs er utenfor avgiftsområdet for merverdiavgift.

Har vi fradrag for mva for kostnader i forbindelse med vår kursvirksomhet som kursutstyr, varer tatt ut til bruk i kursvirksomheten, arbeidstøy etc.

Hva med kostnader i forbindelse med for eksempel tilrettelegging som ikke har direkte tilknytning til selve kurset, har vi fradrag for mva her? Det kan være reisekostnader til og fra, drivstoff etc.

 

Mvh

Elisabeth

9 SVAR 9
Godkjent løsning
Torfinn Lundblad1
VISMA

av Torfinn Lundblad1

Hei igjen! 

Det går bra:)

Jeg tenker at dersom du f.eks. er ajour pr.30.09. kan du postere saldo på aktuelle konti pr.denne datoen til de nye konti som du benytter på klasse 8. 

Deretter posterer du på disse fom 01.10.

Alternativt kan dette gjøres pr.31.12., slik at du gjennom året har posteringene på samme konti - ikke noen fasit her, men det er jo viktig at det blir saldi på rette konti pr.31.12. med virkning for næringsoppgaven. 

Lykke til!

Torfinn H. Lundblad
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Torfinn og takk for svar!

Jeg føler meg nå litt dum, som ikke tenkte på å føre disse transaksjonene som rene finansinntekter/kostnader i kontogruppe 8 - selvsagt hadde dette løst mye!

Har du noe tips om når det er best å endre denne praksisen (og avslutte de konti som har vært i bruk?
Årrslutt?
Perdiode?

 

Mvh Tania 

Elisabeth Wik
CONTRIBUTOR ***

av Elisabeth Wik

Tusen takk

Elisabeth

Godkjent løsning
Torfinn Lundblad1
VISMA

av Torfinn Lundblad1

Hei Elisabeth! 

Mht inng.mva. og forholdsmessig fradrag er dette slik at man ikke har fradrag for mva som direkte relateres til virksomhet som ligger utenfor mva.området. 

Mva som påløper på kostnader mv til direkte full bruk i virksomhet innenfor mva-området har man tilsvarende full fradragsrett for. 

Mva på kostnader mv som påløper på felleskostnader/-anskaffelser må man beregne forholdsmessig fradrag for, etter den beregnede fordelingsnøkkelen, evt etter antatt bruk innenfor/utenfor mva-området, ifht de virksomhetene man driver. 

Som nevnt; avklar gjerne ytterligere med Skatteetaten ved behov.

Lykke til!

 

Mvh.

Torfinn Lundblad

Torfinn H. Lundblad
Godkjent løsning
Torfinn Lundblad1
VISMA

av Torfinn Lundblad1

Hei! 

Jeg tenker at den valutavirksomheten hører hjemme under finansområdet og kontoklasse 8, og ville behandlet dette her, som finansinntekt / - kostnad, og ikke blandet det inn i den "ordinære" virksomheten relatert til frisørsalong.

I vår stor grad denne virksomheten har betydning for fradragsretten, men i utgangspunktet anses omfanget av slik virksomhet netto å være ubetydelig og uten konsekvens for fradragsrett inng.mva. dersom denne "netto omsetningen" utgjør mindre enn 5% av virksomhetens samlede omsetning (sum innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet. 

Avklar gjerne dette ytterligere med Skatteetaten. 

Lykke til! 

 

Mvh.

Torfinn Lundblad

Torfinn H. Lundblad
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Jeg har et lignende spørsmål, i hvertfall om det samme emne, og håper jeg kan legge inn dette i denne tråden.
(moderator kan sikkert flytte det til egen tråd dersom det er mer hensiktsmessig)

Vårt firma, foruten å være en frisørsalsong som selger både varer og tjenester på vanlig måte, er også agent for en valutaoverføringstjeneste (RIA bank, slik som Forex og lignende).

Dette er jo en tjeneste som er unntatt fra MVA (går jeg ut fra). Fordi den foregår i butikkens lokaler og benytter butikkens fasiliteter (kasse, bankterminal, bankkonti etc), oppstår en del spørsmål og utfordringer i føringen av transaksjonene.

Jeg har valgt å behandle disse tjenestene som en "vanlig" tjeneste i butikken, som et salg av en "vare", med egen kode i kassen og egen konto i regnskapet for føring av "inntekten". På samme måte fører jeg "innkjøp" av "varen" som en kostnad når det skal betales oppgjør til RIA for utførte oppdrag. Alt dette er da ført på konti utenfor avgiftsområdet og uten avgift, inngående som utgående. Slik:

Salg
Kredit  3111 Salg RIA - Debet 1910 Kasse eller 1920 Bank (ettersom)

Kjøp
Kredit 1920 Bank -Debet 4050 Innkjøp RIA

Dette ser ryddig og oversiktlig ut for meg, men det er kanskje ikke den riktige måten å gjøre det på?

En annen utfordring kommer når det utbetales provisjon fra RIA for en eller flere transaksjoner. Da har jeg foreløpig valgt å føre dette som en "retur" av innkjøpte "varer", slik:

Retur
Kredit 4050 Innkjøp RIA - Debet 1920 Bank

Dette vil jo medføre at jeg ved årsslutt har akkumulert et slags "varelager" eller overskud på "handelen" og jeg er nå litt usikker på hvorledes dette skal behandles i årsoppgjøret. 

Spørsmålet (ene) blir da:
Er dette en grei måte å føre dette på, eller er det rett og slett "helt på trynet", og kunne jeg fått et par tips om bedre måter og behandle disse transaksjonene på?
Hva skjer med årsoppgjør, og hvor skal jeg gjøre av "overskuddet"
Dette er jo på det nærmeste en ren bytting av penger, men kan i stille perioder utgjøre en betydelig del av omsetningen, selvom inntjeningen er heller skral, og det gjør kanskje at regnskapet ser litt merkelig ut?

 

Mange og lange spørsmål, men jeg håper dere har tid til å se på dette.

Med vennlig hilsen
Tania 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Elisabeth

 

Har du forholdsmessig mva ?

 

Slik jeg tolker ditt spørsmål virker det som du har det. Er du i tvil sjekk med skatteetaten.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Elisabeth Wik
CONTRIBUTOR ***

av Elisabeth Wik

Hei 

Tusen takk for svar.

Vår inntekt utenfor avgiftsområdet utgjør ca 30 % av omsetningen. Betyr det at jeg får fradrag av 70 % av kostnadene våre, eller kan jeg ta la vær og registrere mva for de kostnadene som er direkte knyttet til kursvirksomheten vår?

 

Mvh
Elisabeth 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Elisabeth

 

Det stemmer salg av kurs er det ikke mva på.

 

Du bør sjekke hvor stor del av din omsetning som er mva pliktig og hvor stor del som er mva pliktig. Det kan være at du kommer innen for reglen med forholdsmessig mva. Sjekk dette med ditt skattekontor.

 

I utgangspunktet har du fradrag for mva på innkjøp av kurs materiell.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen