Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Midlertidig konto

av Anonymous

Hei,

 

jeg lurer på en ting. Vi har et ANS. Men nå skal den ene av oss starte et AS .

vi driver med salg. Butikk salget skal forsette i ANS et, mens nettsalg skal være i AS et. 

Nettsalget har vært i ANS -et, men nå er søknadspapirer for AS sendt inn, og om ca en uke er det registrert.

kan salgene fra  nettbutikken , fra den dagen aksjekapitalen ble overført til AS-et overføres til AS konto? Iom at salgene ikke « tilhører « ans men AS?

slik at ans’ et bare er en mellomstasjon?

 

hilsen Åse 

11 SVAR 11
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Den dagen AS selskapet er opprettet, så må nettsalget føres i AS selskapet og ikke ANS.

 

Siden dette er to ulike selskap, så vil jeg anbefale at omsetningen ligge i riktig selskap. Slik at Nettsalget føres i AS selskapet.

 

alle inntekter føres i ANS, så må det da lages en kreditnota til AS, med provisjonsinntekter.

Dvs. i ANS får dere da en provisjon kostnad, og i AS en provisjons inntekt.

 

Jeg vil ikke anbefale dette, spesielt siden dere begge da ikke eier begge selskapene.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for svar!

 

vet ikke om jeg helt forstår hva du mener.

nettsalget er tiltenkt AS’et , AS ‘et har kontonr med aksjekapital fra og med den 20 juli. Men siden papirarbeidet i Brønnøysund  med selskapsstiftelsen enda ikke er ferdig , har AS’et ikke enda et bankkort, som kan kobles opp til nettsiden/ nettsalget.

så pengene kommer fremdeles inn på ANS konto.....mitt spørsmål er, kan disse pengene fra salget fra og med den 20 juli bli satt over til AS konto? Uten at jeg bokfører på Ans konto?

eller kan de midlertidig bokføres for så å overføre til AS konto?

 

beklager uklar forklaring !

åse 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager, da skjønner jeg hva du mener.

 

Du fører salget fra Nettbutikken i ANS, frem til AS selskapet er opprettet.

 

Fra den dagen AS selskapet er opprettet, føres inntekten i AS.

Så dere må endre i nettsiden, slik at pengene kommer inn på bankkonto til AS fra den dagen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk!

 

Siden pengne fra nettsalget  fom 20 juli( dagen da bankkontoen til AS’et ble opprettet , og aksjekapitalen overført )  « tilhører « AS’et , er det da  ikke mulig å «overføre» nettsalgene som kom inn fra den 20 juli, uten å måtte føre det som salg i ANS’et? 

En revisor jeg snakket med sa det var mulig å gjøre dette, men at jeg måtte sjekke med dere.

 

siden salgene ikke tilhører ANSET, men nettsalg kan bare føres opp til et bankkort, ikke bankkonto, derfor kommer pengene fremdeles inn på ANSET....

 

håper dette lar seg gjøre på en eller annen måte!

takk for hjelp

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det er mulig. 

Spørsmålet er om ANS er MVA pliktig, og det er ikke AS, før det er nådd en omsetning på kr. 50.000,-

Hvis dere ikke har forhåndsregistrering som MVA pliktig

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Flott!

takk for tolmodigheten.

 

kan pengene fra nettsalget føres rett over på bankkonto til AS? Hvordan skal det bokføres  i ANs’et? 

 

ans vårt er mva pliktig. 

 

As ‘et vil jo om ikke lenge ha omsetning på over 50.000

 

åse 

 

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det kan overføres

 

I ANS fører du da det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 3080 Rabatter og andre inntektsreduksjoner

 

I utgangspunktet skulle slaget vært uten MVA, med dere må da betale MVA i ANS, og føre over inntekten til AS uten MVA.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk!

 

så bra det kan la seg gjøre.

jeg vet ikke om jeg helt forstår hvordan jeg gjør det.

 

På bankhendelser Bokføres salgssummen uten mva Kredit 1920 debet 3080 når summen kommer inn på konto?

 

mva summen som står igjen hvordan fører jeg det?

 

når jeg overfører salgssummen til AS konto hvordan fører jeg da ?

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du må betale beløpet fra bankkontoen fra ANS til AS, men kun beløpet uten MVA.

 

I ANS føres det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 3080 Rabatter og andre inntektsreduksjoner

 

I AS føres innbetalingen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri ( hvis det er varer som selges, eller 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri hvis det er tjenester som selges.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ok, tusen takk!

 

pengene som kom inn på ANS konto Med mva hvordan fører jeg det? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Siden dere har solgt varene med MVA i ANS, og skal flytte omsetningen fra ANS til AS.

 

Så kan du bare flytte omsetningen uten mva. Så må ANS betale MVA.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen