Mine områder
Hjelp
AAATTT
CONTRIBUTOR **

Når skal leverandørfaktura og kundefaktura med på momsoppgaven?

av AAATTT

 Når man skal levere momsoppgave for januar og februar, så skal man vel ta med fakturaer i denne perioden, selv om  den ikke er betalt? Feks hvis jeg sender ut en faktura  25  februar som skal betales og blir betalt  5 mars, så skal denne fakturaen med på momsoppgaven for januar og februar?

 

Og hva med leverandørfakturaer som jeg har fått feks 30 desember, og som jeg betaler 10 januar, skal de med på perioden for januar og februar, eller skal de med for november og desember? Og leverandørfaktura jeg fikk 20 februar men betalte 10 mars, skal den med på januar og februar? Går leverandørfaktura etter når jeg får  den, eller når jeg betaler den?

4 SVAR 4
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er alltid fakturadato/bilagsdato som er styrende for hvilken måned periode bilaget blir bokført på.

 

Så dato på inngående/utgående faktura, kvittering/bilag som styrer perioden inntekt/kostnad og mva fradrag blir bokført i.

 

Så fakturaer fra eks. des. 2017, skal bokføres i desember 2017. Og beløpet for mva skal med i periode 6-2017.

 

Betalingsdato og tidspunkt har ingen ting med perioden for når du skal bokføre kostnaden eller når beløpene skal med i MVA-meldingen. Det er bilagdato/fakturadato som avgjør hvilken måned og mva termin beløpene skal med.

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

AAATTT
CONTRIBUTOR **

av AAATTT
Så det betyr at en leverandørfaktura med fakturadato 20 februar skal med på mva perioden for jan og feb, selv om jeg betaler den 10 mars?
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja det stemmer, har du en faktura med dato i februar, skal denne med på mva-meldingen for 1 termin 2018 (januar-februar)

 

Når betalingen finner sted har ingen ting med mva oppgjøret å gjøre.

 

Det er faktura/bilagsdato som styrer hvilken mva termin dette blir lagt til.

 

Når du foretar mva oppgjør i eAccounting eller andre systemer, så tar systemet med de bilagene som har bilagsdato innen for den terminen du skal behandle og gjøre ferdig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen
 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er alltid fakturadato/bilagsdato som er styrende for hvilken måned periode bilaget blir bokført på.

 

Så dato på inngående/utgående faktura, kvittering/bilag som styrer perioden inntekt/kostnad og mva fradrag blir bokført i.

 

Så fakturaer fra eks. des. 2017, skal bokføres i desember 2017. Og beløpet for mva skal med i periode 6-2017.

 

Betalingsdato og tidspunkt har ingen ting med perioden for når du skal bokføre kostnaden eller når beløpene skal med i MVA-meldingen. Det er bilagdato/fakturadato som avgjør hvilken måned og mva termin beløpene skal med.

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen