avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

CONTRIBUTOR *

Nytt AS ved fisjon og inngående balanse

av demokrit

Hei,

 

Jeg er forholdsvis fersk i forhold til regnskapsføring så beklager på forhånd om jeg spør om noe som kanskje er veldig innlysende.

 

Jeg har nylig fått etablert eget AS, Nyttas AS. Dette er etablert ved fisjon fra Gammeltas AS for å fungere som et holdsselskap for meg. Selskapet Nyttas AS eier 40% av aksjene av Gammeltas AS og er egenkapitalen som selskapet starter med.

 

Spørsmålet mitt er hvordan dette da skal registreres slik at jeg "starter" riktig før jeg begynner å føre bilag for utgifter mm.

 

Selskap Nyttas AS ble stiftet 20.02.19, fisjon ble utført 30.04.19 (og registrering i foretaksregister), og kapitalforhøyelse i Gammeltas AS ble utført 06.06.19. Sistnevnte kapitalforhøyelse var i følge revisor for at "at fordringene som Nyttas AS har mot Gammeltas AS gjøres om til aksjer i Gammeltas AS.

 

Dette står blant annet i stiftelsesdokumentene:

Styret bekrefter at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Nyttas AS ved stiftelsen - i anledning gjennomføring av fisjonen - skal overta, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi
som minst tilsvarer pålydende av de 65480 aksjene hver pålydende NOK 1 som utstedes som fisjonsvederlag fra Gammeltas AS med tillegg av tilført annen egenkapital, det vil si et samlet
aksjeinnskudd på NOK 2 000 000, hvorav NOK 65 480 er aksjekapital og NOK 1 934 520 er annen egenkapital.

 

Hvilke poster må jeg føre i regnskapet og på hvilke datoer for at dette skal starte riktig?

 

På forhånd takk for enhver hjelp 🙂

6 SVAR 6
PARTNER

av BRamberg

Hei,

 

Ditt spørsmål trenger nøyere gjennomgang, og er ikke noe vi enkelt kan svare på her.

 

Her er det mange føringer som må gjøres i både det nye og gamle AS'et, som gjør at dette blir komplekst å svare på. Vi kan dessverre ikke gi et konkret svar på det her.

 

 

 

 

 

Mvh/ Bente Ramberg - Azets Smart Accounting

av Kristin K Andreassen

Hei.

 

De 65.480 skal bokføres mot konto 2000 aksjekapital og annen egenkapital mot 2050.

Men vi antar at du har mottatt en fisjonsbalanse. Det er dette selskapet skal starte opp med.

Mvh/ Kristin Karlsrud Andreassen - Azets Smart Accoutning
CONTRIBUTOR *

av demokrit

Hei igjen,

 

Jeg spurte revisor og fikk beskjed om å føre det slik:

Debet – aksjer (anleggsaksjer)                                  2 000 000

Kredit – aksjekapital                                                     65 480

Kredit – annen egenkapital                                       1 934 520

Jeg førte det da slik:

1300 - Aksjer i datterselskap, norske 2 000 000,00 
2050 - Annen egenkapital  1 934 520,00
2000 - Egenkapital, bundet  65 480,00
Stemmer det?

 

Jeg skal deretter føre opp utbytte fra datterselskapet som selskapet har 40% av aksjene i på 550 000. Skal da dette føres slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 8071 Aksjeutbytte

Eller
Debet 1920 Bankinnskudd
Kredit 8001 Aksjeutbytte norsk datterselskap inntil 90%, 3% skattepliktig
?

PARTNER

av BRamberg

Hei

 

Din bokføring av Inngående balanse ved fisjon, ser ut til å stemme med det revisor har skissert.

 

Ja - bokføring av inntekt på aksjeutbytte er i prinsippet normalt slik du beskriver.  Bruk konto 8071 med mindre du eier mer enn 50% av aksjene. (du skriver at det er datterselskap, men at du kun eier 40%. Et selskap er ikke datterselskap med mindre du har bestemmende innflytelse - normalt over 50% eierandel)

 

Alternativt kan du bruke fordringskonto Debet 15xx-serien, hvis utbetalingstidspunktet ikke faller sammen med vedtakstidspunktet.

 

 

Mvh/ Bente Ramberg - Azets Smart Accounting
CONTRIBUTOR *

av demokrit

Hei igjen,

 

Da har jeg vel brukt feil konto i mitt første bilag? Jeg burde vel brukt 1350 "Andre aksjer, norske" og ikke 1300 - "Aksjer i datterselskap, norske"?

 

I og med at deler av fisjonen ikke var fullført ble det i Gammeltas AS håndtert som ett lån til Nyttas AS og på senere dato som utbytte. Det ble utbetalt på dato for når lånet ble inngått. Blir da riktig å føre det som utbytte med det samme eller må det være bilag som forklarer dette?

 

Det ble deretter samme dag som Gammeltas AS utbetalte lånet, utbetalt utbytte fra Nyttas AS. I og med at Nyttas AS først ble opprettet 20.02.19, må det da være lån til neste år? Eller kan det være utbytte?

PARTNER

av BRamberg (Oppdatert ‎27-06-2019 11:22 av BRamberg PARTNER )

Hei

 

Ja hvis du eier mindre en 50% og ikke har en Akjsonæravtale som gjr deg bestemmende innflytelse, så bør du bruke konto 1300 og ikke 1350.

 

Litt vanskelig for oss å forstå hva som har skjedd her med utbytte/lån.  

 

Til informasjon så er Faglig forum ment for enkle regnskapsspørsmål, og spørsmålene du stiller ovenfor er vanskelige å svare på uten at vi har mer informasjon.  Dette kan vi dessverre ikke bistå med her, og vil anbefale deg å kontakte en regnskapsfører/revisor.

 

 

Mvh/ Bente Ramberg - Azets Smart Accounting