Mine områder
Hjelp
Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

Nytt regnskapsår, enkeltmannsforetak. Overføre 2060 konto til 2050 og hva gjør jeg med 2057?

av Beate Einen (Oppdatert ‎02-09-2020 15:50 av Beate Einen )

Da har jeg endelig kommet i gang med nytt regnskapsår. Jeg har bokført årets resultat, ett lite underskudd i år: K8800 mot D2050. som siste bilag i 2019. Tror dette blir riktig.

 

Jeg måtte også ta ut/låne ett beløp på ca. 100.000 fra firmaet i år, (2060 Privat konto), som har resultert i at jeg på balanserapporten har ett «positivt tall» på konto 2060, (privat konto) den 31.12.19. Altså «skylder jeg midler»/har tatt ut mer enn jeg har tilført av egenkapital i år.

 

De 100.000 som jeg har (lånt)/ tatt ut har jeg tenkt å tilbakeføre som privat innskudd i 2020. D1920/K2060.   

 

Jeg har videre opprettet første bilag i 2020 hvor jeg overfører beløpet på 2060 konto til 2050 konto, for å nullstille 2060 konto, slik man skal gjøre. I år tilfører jeg ikke egenkapital når jeg gjør denne posteringen, men tar ut egenkapital- grunnet privat «lån» til meg selv. Si at beløp på 2060 konto fra 31.12.2019, var ett positivt beløp, (altså egenkapital i minus), på kr. 100.000.

 

Blir det da riktig at jeg fører følgende den 01.01.2020:

Manuellt bilag: Overføring av 2060 konto til 2050 konto ved oppstart av nytt år: K2060, 100.000 mot D2050 100.000? Synes det er litt forvirrende ettersom jeg prøver å overføre ett "uttak fra firma"…burde det vært minus foran en plass? Men jeg ser jo at dette nuller ut 2060 kontoen og at min totale egenkapital på 2050 kontoen blir redusert tilsvarende….jeg har fremdeles en beholdning på 2050 konto med minustegn foran etter denne føringen, (altså en egenkapital som er i pluss eller «sunn» som dere bruker å si.

 

Ett siste spørsmål...I det nye året, den 01.01.2020, etter overføring av beløpet på 2060 Kontoen til 2050 ser jeg at 2057 kontoen, (bruk av privatbil i næring), fremdeles står med midler. (Det står med minustegn foran, altså innskutte midler/beholdning i pluss). Jeg regner med at denne kontoen også skal tømmes…hva er den rette måten å gjøre dette på? Skulle jeg egentlig/ideelt sett flyttet dem før avslutning av 2019? Blir veldig glad om du kan skrive hvordan det ideelt sett skal føres/flyttes- med tanke på forbedring i 2020 men også hvordan jeg eventuelt kan gjøre det nå i år. Jeg har ikke låst 2019 regnskapet og kan gjøre endringer der om det er det beste, men det får trolig innvirkning på 2050/2060 konto beholdningen slik at jeg eventuelt må kreditere første føringen min i 2020…men det skal jeg også klare..om det må til.

 

(I 2020 kommer jeg trolig til å føre bruk av privatbil mot konto 2060 og ikke 2057- da slipper jeg dette problemet). 

 

Beklager mange spørsmål, men blir utrolig glad om du kan svare meg på disse tingene!

Beate

4 SVAR 4
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det var mange spørsmål, jeg skal forsøke å svare på alle.

 

Du oppgir ikke hvilken selskapform du har, men ut fra spørsmålene tolker jeg det som du har et Enkeltpersonforetak ENK, og gir svar etter denne selskapsformen.

 

Bokføring av årets resultat

 

Bokføring av underskudd:

Det er flere måter å føre underskudd på i ENK. 

Kredit 8800 Årets resultat

Debet 2050 Annen egenkapital

Der også riktig

 

Jeg ville ført underskudd slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res)

Debet 2080 Udekket tap (Bal)

Da fremkommer underskuddet i balansen, og dette beløpet får du fradrag for i neste års avslutting hvis du kommer ut med overskudd

 

Lån

 

Så lenge du har et ENK så blir beløpene du tar ut betraktet som lønn. Og du førte det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2060 Privatuttak

 

Ved årsavslutting skal konto 2060 privatuttak overføres til 2050 Annen egenkapital

Kredit 2060 pprivatuttak

Debet 2050 Annen egenkapital

 

Konto 2060 skal tømmes pr 31.12.

 

Dette har ingen påvirkning på skatt for deg på firmaet eller privat. Som eier skattes du av resultatet.

Du kan også innbetale dette beløpet senere om du ønsker det.

 

Ditt spørsmål:

Jeg har videre opprettet første bilag i 2020 hvor jeg overfører beløpet på 2060 konto til 2050 konto, for å nullstille 2060 konto, slik man skal gjøre.

Svar: Dette gjøres med dato 31.12.

Konto 2060 skal ha null kr. i saldo pr. 31.12.

 

Konto 2075

Dette er en konto du har opprettet selv, hvilken konto er dette?

 

Er det fordel privat bil i næring?

 

Isåfall skal denne kontoen tømmes mot konto 2050 på lik linje med konto 2060 pr. 31.12.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

av Beate Einen (Oppdatert ‎02-09-2020 15:48 av Beate Einen )

Takk igjen Jørn for gode svar!

 

Jeg er ENK som nevnt i overskriften.

 

En liten ting jeg bare vil ha bekreftet:

 

Regner med at min overføring av 2060 konto til 2050 konto er riktig slik jeg har skrevet i teksten under, var litt usikker ettersom jeg overfører ett «uttak» (ett negativt beløp), men får nå inntrykk av at det er riktig.

 

Angående konto 2057 så er det privatbil i næring, (skrev feil tidligere-2075), …vi diskuterte det i en annen tråd. Jeg gjør som du anbefalte der: 

«Har du nå saldo på konto 2057 i 2020 med inngående balanse fra 2019. så kan du overføre dette beløpet til konto 2060 Privatuttak nå i 2020.

 Da står du kun med saldo på konto 2060.

 Det har ingen betydning selv om konto 2057 skulle vært overført til konto 2050 i 2019.»

 

I fremtiden bruker jeg konto 2060 til føring mot bil og jeg skal også føre årsoppgjøret slik du anbefaler nå i 2020.

 

 

Takk for strålende hjelp igjen!

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig

 

bruk av konto 2060 blir riktig når du gjøre slik.

 

Bruk av konto 2057 kan du fortsette å bruke, men for å gjøre det enklere ville jeg brukt konto 2060 også til kilometergodtgjørelse. i stede for 2057. Da har du kun en konto å forholde deg til.

 

Så dette blir bra.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

av Beate Einen

Hei igjen Jørn, vi har surret litt med K2057 og skrevet 2075 ett par plasser i de to trådene jeg har postet nylig...jeg har rettet mine innlegg, men dine innlegg ser d ut til at du må korrigere selv...sikkert lurt så vi ikke forvirrer flere her. Takk 😉 Jeg kan/eller du kan? slette denne kommentaren etterpå 🙂