Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Offentlig Tilskudd - Årsavslutning

av Anonymous

Hei,

 

Jeg holder på med årsavslutning for 2019. Selskapet fikk i 2019 "rate 1" av et tilskudd fra Norsk Filminstitutt på 175.000kr. Selskapet solgte også tjenester i 2019 for 184.000kr og hadde totalt kostnader på 208.087kr. Dette førte til et 'overskudd' på 150.000kr. 22% skatt av 'overskuddet' tilsvarer mer enn en månedslønn der røfflig 50% er utviklingsstøtte gitt av staten til en bedrift i oppstartsfasen.

1. Kan det kalles overskudd når det ikke er driftsinntekt?
2. Regnes statlig støtte som normal skattepliktig inntekt og hele 'overskuddet' på 150.000kr beskattes som normalt?

3. Hva anbefaler dere en oppstartsbedrift å gjøre for å få mest mulig ut av situasjonen?

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Støtte går inn i selskapet som en inntekt, og bedrer også resultatet i ditt selskap.

 

Tilskudd fra Norsk Filminstitutt på 175 000 kr. kan føres slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Debet 3440 Spesielle offentlige tilskudd 

 

Du må vanligvis betale skatt på tilskudd og stipender du får til bedriften din, men det finnes unntak også her.

 

Det finnes en rekke tilskudd og stipendordninger til små og nystartede selskaper, og slike stipendordninger kan sikre din virksomhet nødvendig oppstartskapital. Det er imidlertid viktig å huske på at dersom det er nær sammenheng mellom virksomheten og stipendet, vil den klare hovedregelen være at stipendet er skattepliktig.

 

«NB! Stipendet går inn i det ordinære regnskapet ditt, på linje med omsetning generelt.»

Selv om hovedregelen er at stipender er skattepliktig, er det noen få unntak fra dette.

 

For nærmere spørsmål, kan det være lurt å kontakte skatteetaten, da disse unntakene ikke er helt klare å lese ut av loven.

 

Tilskuddet skal føres i regnskapet. Hvis det ikke inngår i skattegrunnlaget, så korrigeres dette på næringsoppgaven og skattemeldingen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for godt svar, det gir et litt mer oversiktlig helhetsbilde!

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig. Lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen