Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Sissel Endresen
CHAMPION *

Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

av Sissel Endresen

Nå er jo oppbevaring av dokumentasjon i forhold til regnskap blitt 3,5 og 5. år.  Men det er noe unntak.

Ettersom jeg jobber på sykehus så er vi kommet inn under momskompensasjons reglene og leverer inn skattemelding kun for salg av mat til kantinen og noen eksterne kunder.

 

Vi oppbevarer de nye reglene at der det har vært fusjon av en bedrift så skal dokumentasjonen så skal dokumentasjonen oppbevares i 10. år. 

Når det gjelder tolldeklerasjonen med underdokumenter så skal også dette fortsatt gjelde i 5. år.

Skatteetaten kan også pålegge en bedrift å oppbevare dokumentasjon lengere enn 5. år.

 

Er det noen annen dokumentasjon som fortsatt skal oppbevares i 10. år?

Håper å få noen tips hvis det er noe som kan være utelatt.

 

9 SVAR 9
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Regnskapsbilag er det oppbevaringsplikt på 5 år, sekunderdokumentasjon er 3,5 år. Og tolldeklarasjon er det 10 år. 

 

Har du regnskaps bilag elektronisk så vil de alltid være der så lenge du benytter samme system.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vil det si at vanlige bilag kan makuleres etter 5 år og at bare tolldeklarasjonen må oppbevares i 10 år eller må man da oppbevare alle bilag i 10 år?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎08-10-2018 10:08 ( )

Hei

 

Regnskapsbilag kan makuleres etter 5 år. Men Tolldeklarasjon er det 10 års oppbevaringsplikt på.

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Vibeke Wefling1
CONTRIBUTOR **

av Vibeke Wefling1

Hei.

Mener da loven trådte i kraft i 2015, så gjaldt det ikke regnskap fra tidligere år. Altså at regnskap fra 2014  og tidligere måtte oppbevares i 10 år. Stemmer det, eller husker jeg feil?

Mvh Vibeke

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er korrekt som Sissel skriver.

 

I 2015 kom det ny lov om oppbevaringsplikt på 5 år.

 

regnskapsbilag før 2015, til og med 31.12.14. må oppbevares i 10. å

 

Tolldeklarasjoner og fusjoner mellom firmaer i 10.  Sekunder dokumentasjon er  3,5 år.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Vibeke Wefling1
CONTRIBUTOR **

av Vibeke Wefling1

Takk, det var det jeg mente.

Har sjekket lovdata og div andre steder, men finner ingenting om at loven ikke har tilbakevirkende kraft. Hvilken lovparagraf gjelder? Link til den?

 

Mvh Vibeke

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er ikke enkelt å lese Lover, men loven om oppbevaringsplikt finner du i denne Linken

 

Det stemmer lov om oppbevaringsplikt hadde ikke tilbakevirkende kraft.

 

 

Her finner du samme loven skrevet om på en enkelre måte.

 

§ 13. Oppbevaring

 

Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes:

 

1. årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning,

2. spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i § 5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, (41)

3. dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen,

4. nummererte brev fra revisor,

5. avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning,

6. korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning,

7. utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller sendes til kjøper på annen måte, (42)

8. prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov eller forskrift.

 

Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i fem (43) år etter regnskapsårets slutt. Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 5 til 8 skal oppbevares i Norge i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. (44) Originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring av regnskapsinformasjon til andre media hvis muligheten til å etterprøve pliktig regnskapsrapportering i regnskapsmaterialets oppbevaringstid ikke svekkes. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til oppbevaringsmedier.

 

Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. (45)

Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. (46)

 

Departementet kan i forskrift fastsette krav om lengre oppbevaringstid for nærmere angitte typer primærdokumentasjon enn det som følger av annet ledd når det finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i annet ledd om oppbevaringssted og oppbevaringstid. (47)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Sissel Endresen
CHAMPION *

av Sissel Endresen

Jo det er før 2015 de må oppbevares i 10. å samt tolldeklerasjoner og fusjoner mellom firmaer i 10.  Ellers er det nå 5 og 3,5 år.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vil det si at vanlige bilag kan makuleres etter 5 år og at bare tolldeklarasjonen må oppbevares i 10 år eller må man da oppbevare alle bilag i 10 år?