Mine områder
Hjelp
Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

Øremerket kunstnerstipend, til kjøp av maskiner, avskrivning eller direkte utgiftsføre dette

av Beate Einen

Jeg har mottatt kunstnerstipend som er øremerket til innkjøp av maskiner, Midlene ble tildelt i 2019 men ble ikke brukt da og har vært ført på langsiktig gjeld etter råd fra regnskapsfører- det kan man vist gjøre som kunstner når midlene ikke brukes det året det tildeles. (Utgiftene og inntektene skal føres samme år). Midlene er nå overført til kortsiktig gjeld i 2020 og brukes til å kjøpe to maskiner til kr. 40.000 og kr. 20.000 i 2020.

 

Det virker riktig for meg å utgiftsføre hele beløpet direkte i regnskapet og ikke avskrive det, ettersom det er stipend som er tildelt spesifikt til kjøp av maskinene. Gjør jeg ikke det, så vil jo resten av beløpet, (det som ikke er avskrevet), bli ført som "inntekt" i 2020 som jeg så skal skatte av og det blir vel feil? Stipendet er tildelt for å kjøpe maskiner og skal ikke være skattbar inntekt.

 

Jeg vet at dette er ett kunstner spesifikt spørsmål og at vi har litt andre regler for regnskapsføring enn andre firma- dersom dere mener at jeg må kontakte noen som har spesifikk kompetanse på kunstfeltet ang. saken så gjør jeg det.

 

Hilsen Beate 

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det kan også være riktig å føre dette som gjeld.

 

Når du så kjøper inn disse maskinene, så bokføres de slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 1200 Maskiner og anlegg (saldogruppe d), siden disse er på over kr. 15.000 hver.

 

Stipendet som da står på gjeldskonto kan du da føre ut av gjeldskonto og mot konto 1201 Maskiner / stipend

 

Slik at summen av disse er eiendelene. Grunnen til at du bær føre dette på de to kontoene, er for å synliggjøre kjøpet og stipendet i balansen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Beate Einen
CONTRIBUTOR ***

av Beate Einen

Takk for svar Jørn. Jeg må prøve å føre dette/ se på det mer i detalj mot slutten av neste uke, men med det du skriver over-vil det si at jeg ikke trenger å føre "avskrivning" på disse maskinene men at jeg utgiftsfører hele kjøpet som en engangssum?, (en for hver maskin).

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det skal avskrives, det er helt korrekt.

 

Legger du inn dette under eiendeler, så ville jeg lagt inn summen av konto 1200 og 1201. Slik at du avskriver kun differansen (kostnaden ha har hatt)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen