Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Prosjekt eller kostnadsbærer

av Anonymous

Hei

Jeg må skille ut våre tilleggsvirksomheter fra regnskapet vårt før vi rapporterer til myndighetene. Vi har hovedvirksomhet som skole og driver i tillegg SFO og kantine. Bør jeg da bruke prosjekt eller kostnadsbærer?

Myndighetene krever iflg Økonomiforskrift til friskole § 8-1, andre avsnitt følgende: Alle transaksjonar som gjeld skoledrifta etter friskolelova, skal førast i rekneskapen. Rekneskapen kan innehalde eigarskap, kostnader og inntekter knytte til tilleggsverksemd, jf. § 2-2 og § 7-1. Kvar tilleggsverksemd skal førast på eiga avdeling. Rekneskapen skal vise interne transaksjonar mellom avdelingane. Transaksjonane skal vere tilfredsstillande dokumenterte.

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

I dette tilfelle bær du bruke kostnadsbærer (avdeling). Da kan du ta ut rapporter pr kostnadbærer eller om du kaller det avdeling.

 

Prosjekt er ment for aktivitet eller arbeid som pågår over en kortere periode.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂

Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen