Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Regnskap: Føring av alkoholgaver

av Anonymous

Hei

Hvordan fører jeg alkoholgaver til kunder i regnskapet ? Hva er regelen ?

Mvh

Ann Kristin Simonsen

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Bokføring av gaver skal bokføres på følgende måte:

Dersom ett eller flere av vilkårene ikke er oppfylt, bokføres gaven på konto 7430 Gave, ikke fradragsberettiget eller konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget.

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver eller varer og tjenester i reklameøyemed.

Det gis allikevel fradrag for merverdiavgift hvis verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6, dvs. under kr 100 inklusiv merverdiavgift per. enhet.

Gaver til kunder/forretningsforbindelser

Maksimumsbeløp for skattefrie gaver/oppmerksomheter:

                                                Fom. 2013

Gaver*                                       Kr. 235 per gjenstand

Oppmerksomheter**                    Kr. 235 pr. tilfelle

* Gjelder gavegjenstander med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i FSSKD § 6-21-5 (1). Se takseringsreglene § 2-3-6Takseringsreglene 2012Takseringsreglene 2013.

** Gjelder oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter FSSKD § 6-21-6 1. punktum. Se takseringsreglene § 2-3-6Takseringsreglene 2012Takseringsreglene 2013.

Enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser der verdien ikke er over beløp satt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler, se hurtigsvar over, er fradragsberettiget.

 

Mvh

Jørn