Mine områder
Hjelp
KS1234
CONTRIBUTOR ***

Regnskapsår

av KS1234

Hei

Jeg skal føre regnskap for første gang. Jeg registrerte meg nylig. 

 

Under Regnskapsår og inngående saldo, hva skal jeg legge inn da? Vi har bare en bedriftskonto, trenger jeg da å fylle ut de ulike kontoplannummerene?

 

Bedriften startet med inntekter og utgifter i August 2018. 

5 SVAR 5
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er viktig at du har satt opp regnskapsår fra 01.01.19 til 31.12.19.

 

Du skal legge inn inngående balanse, alle kontoer du har saldo på fra konto 1000 til 8999 i tidligere regnskap. 

 

Starter du selskapet i august, så skal du legge inn inngående saldo på bank, konto 1920 bankinnskudd til debet, og samme beløp til kredit på konto 2050 Annen egenkapital.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

KS1234
CONTRIBUTOR ***

av KS1234

Hei! 

mener du med "Du skal legge inn inngående balanse, alle kontoer du har saldo på fra konto 1000 til 8999 i tidligere regnskap. "  At jeg skal fordele de ulike inngående balansene vi hadde på kontoplaner? 

Altså dele opp hva som var donasjoner, hva som var offentlig tilskudd etc? 

 

2) Da jeg startet i August hadde vi 0 utgifter og 0 på kontoen. Hvordan skal jeg føre det? 

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Går ut fra at regnskapet er ført i et annet system tidligere, da legger du inn alle kontoene som du har saldo på.

 

Er det ikke ført regnskap tidligere, så bokfører du alle bilagene.

 

Har du et AS, så har dere betalt inn en aksjekapital. så dette må føres.

 

Er dere et Enkelt personforetak eller forening, så blir det bare å føre alle bilag.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

KS1234
CONTRIBUTOR ***

av KS1234

Okei tusentakk:) 

Vi er en forening. 

Med "kontoer", mener du hvilken kontoplan beløpene vi har  faller inn på? 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Kontoplanen er fastsatt av myndighetene, og inneholder alle kontoer fra konto 1000 til 8999.

 

Når jeg sier kostnadskonto eller konto så er det en av kontoene i kontoplanen.

 

kontoplanen er delt opp i 8 kontoklasser, og setter opp disse for deg, som gjør det enklere å vite hvor du skal se etter riktig konto.

 

Konto klasse 1 konto 1000 til 1999: Eiendeler

Konto klasse 2 konto 2000 til 2999: Gjeld og egenkapital

Konto klasse 3 konto 1000 til 1999: Omsetning (salg inntekter)

Konto klasse 4 konto 4000 til 4999: varekjøp (varer som kjøpes inn for videresalg

Konto klasse 5 konto 5000 til 5999: Lønn og personalkostnader

Konto klasse 6 og 7 konto 6000 til 7999: Andre driftsutgifter

Konto klasse 8 konto 8000 til 8999: Finans inntekter og utgifter

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen