avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bjørn V
CONTRIBUTOR ***

Reskontro, Forskuddsbetaling

av Bjørn V

 

Hei! Som vanlig så har vi noen leietakere som betaler husleien for 1. kvt. 2020 i desember.

 

Vi har fakturert og kontreringen da blir slik 

01.01.2020                                D            K

3600 Husleie                                           X

1500 KundeFordring                 X

 

Så kommer betalingen for tidlig:

27.12.2019

1920  Bankkonto                       X

2900 Forskudd fra Kunde                      X

Da stemmer jo balansen og etter årsskifte legges følgende postering til:

 

2900 Forsudd fra Kunde         X

1500 Kunde Fording                              X

Så disse kontoene nulles ut.

 

Så til spørsmålet. Fakturaen ligger igjen i Visma eAccounting som ubetalt.

Dersom jeg registrer betaling på den så kommer konteringen feil med hensyn på 2900.

Er det noen måte å lukke fakturaen på? Skal den evt. ligge igjen som ubetalt (den er jo betalt)?

Hva er rett framgangsmåte her?

9 SVAR 9

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det er sperring på konto 1500 for føring mot andre kontoer enn kasse bank.

 

Først vil jeg anbefale deg å fakturere og da kan du periodisere slik at du får inntekten i riktig periode.

 

Føringen er ikke riktig, så før det slik:

 

01.01.2020                                D            K

3600 Husleie                                           X

1500 KundeFordring                 X

 

01.01.2020                                D            K

3600 Husleie                              X

Forskudd fra kunder 2900                      X

 

Så fører du følgende bilag i 2910

31.12.2019                                D            K

3600 Husleie                                            X

Forskudd fra kunder 2900        X

 

 

Betalingen fra kunden fører du på vanlig måte med dato på betalingen

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 1500 Kundefordringer

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Bjørn V
CONTRIBUTOR ***

av Bjørn V

Hei. Tusen takk for svaret.

 

For orden skyld nevner jeg at ja jeg hadde fakturert.

Jeg legger til et tilleggsspørsmål her:

Husleie 3600 blir kreditert 31.12 2019. Ved årsskifte vil vel da egentlig husleien for 2019 bli en husleie for høy da den strengt tatt først skulle tas til inntekt i 2020 (da den forfalt til betaling da).

Så blir jo 3600 både kreditert og debitert i 2020. Så totalen blir jo ganske riktig en kredit på 3600.

Men mitt tilleggsspørsmål er, om 2019 separat sett blir korrekt når det gjelder 3600 og totalt resultat?

 

Hilsen Bjørn

av Jørn Karlsen

Hei Bjørn

 

Mulig jeg missforsto deg, fakturaen er laget i 2019. men gjelder januar 2020 (eller en del av den) Da blir føring av periodisering slik:

 

01.01.2020                                D            K

3600 Husleie                                            X

Forskudd fra kunder 2900       X

 

Så fører du følgende bilag i 2910

31.12.2019                                D            K

3600 Husleie                             X   

Forskudd fra kunder 2900                      X

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma eAcconting AS
Jørn Karlsen

Bjørn V
CONTRIBUTOR ***

av Bjørn V

Hei og takk igjen.

 

For å sikre at jeg forstår har jeg tatt med hele konteringen slik jeg forstår at det blir inkl. den som er knyttet til faktureringen og tilhørende betaling.

 

Betalingen som skjer året før 2019 (før forfall).

Registreres på faktura under Salg. Dato endres når innbetalingen registreres slik at det kommer på rett år.

1920                                  D

1500 Kunde Fordringer                K

 

Fakturaen ved forfall (den 01. i året etter 2020)

3600 Husleie                                 K

2700 Utgående mva                    K

1500 KF                            D

Vanligvis kommer jo disse to i motsatt rekkefølge (når kunden ikke betaler året før, for tidlig).

Periodiseringen føres slik:

Året før (det året det ble for tidlig betalt).

3600                                  D

2900                                                K            (2900 kommer inn i balansen som kortsiktig gjeld)

 

Året etter 01.01.20xx

3600                                                K

2900                                  D                          (2900 nulles her og det virker jo fornuftig)

 

Blir dette riktig? for 2019 blir 3600 debitert. Samtidig blir blir 1500  Kunde fordringer kreditert.

Stemmer det? For periodiseringen etableres 2900 Forskudd fra kunder som kortsiktig gjeld da kunden jo betaler for tidlig. Når husleien så forfaller året etterpå 0 (debiteres) 2900 i en ny postering. Det virker jo veldig riktig. Begge disse periodiserings posteringene føres mot 3600 debet det ene året og kredit det neste. Hva er tanken bak det kontovalget?

 

Bjørn

 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Henger ikke helt med på dine forklaringer, men siste forklaring tror jeg at jeg kanskje forstår deg rett.

 

Du har fakturert husleie for januar 2020 i januar 2020, slik at inntekten ligger i riktig periode.

 

Så får du betalingen i desember (for Januar)

 

Da fører du betalingen slik i 2019

Debet 1920 bankinnskudd

Kredit 2900 Forskudd fra kunder

 

Så fører du nytt bilag i 2020

Debet 2900 Forskudd fra kunder

Kredit 1900 Kontanter

 

Grunnen til at du må bruke konto 1900, er at det kun er mulig å føre konto 1500 mot konto kasse bank.

Og bilag nr 2 i 2020

Debet 1900 Kontanter

Kredit 1500 Kundefordringer

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma eAcconting AS
Jørn Karlsen

Bjørn V
CONTRIBUTOR ***

av Bjørn V

Hei igjen

 

Det nærmer seg nå tror jeg.

 

Normalpostering ved fakturering og betaling av husleie blir jo slik:

Fakturaen (når den forfaller 01.01.2020 gir denne posteringen

3600 Husleie                                                  K

2700 tilhørende utg. mva                             K

1500 Kunde fordring                   D

 

I de tilfellene hvor fakturaen betales samme år (normaltilfellene) så skjer følgende:

Når jeg registrerer innbetaling på en faktura blir konteringen slik:

1920           Driftskonto                  D

1500                                                              K

1500 KF nulles ut og alt er fryd og gammen.

 

Denne gangen skjer jo innbetalingen før (året før) forfallet av fakturaen. Slik at rekkefølgen snus.

Jeg er i tvil om hvor vi snakker forbi hverandre. Men har jeg hengt meg opp i at jeg skal føre fakturaen innbetalt i Visma eAccounting. Jeg går på Salg/Kundefordringer og velger fakturaen. Velger så handling / Registrere innbetaling og setter datoen til før nyttår. Er det feil? Skal jeg i stedet førere:

Debet 1920 bankinnskudd

Kredit 2900 Forskudd fra kunder

Da blir i tilfelle fakturaen stående i systemet tilsynelatende som ubetalt (men det gjør vel egentlig ikke noe).

 

Bjørn

 

 

 

av Jørn Karlsen (Oppdatert ‎10-01-2020 07:31 av Jørn Karlsen VISMA )

Hei

 

Om du gjør som jeg beskrev eller slik du nå skriver så blir det samme utfall.

 

Men dette gjelder kun der betalingen kommer i 2019 og fakturaen er i 2020

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma eAcconting AS
Jørn Karlsen

Bjørn V
CONTRIBUTOR ***

av Bjørn V

Takk for gode svar.

Jeg har nå en klar formening om hvordan jeg skal gjøre dette for framtiden.

Håper mitt resonnement er riktig.

Jeg mener det blir riktigst (hver år stemmer for seg) dersom jeg ikke registrerer betalingen på fakturaen men bare lar den ligge igjen i systemet. 

 

Så komplett ser jeg for meg at det blir slik:

År 2019

1920                                                       D

2900  Forskudd fra kunde                                       K

 

År 2020 

Fakturaen forfaller da og den representerer denne konteringen

3600 Husleie                                                            K

2700 mva                                                                 K

1500 Kunde Fordringer                       D

 

Du har lært meg at 1500 ikke kan føres mot annet enn kasse / bank.

Derfor bruker jeg to føringer til å få 1500 og 2900 nullstilt.

 

2900  Forskudd fra kunde                  D

1900                                                                       K

 

1900                                                    D

1500   Kunde Fordringer                                      K

 

1900 kasse blir jo uberørt av dette da det føres alt sammen 01.01.2020.

 

Si gjerne i fra om det er noe jeg har missforstått.

Ellers tusen takk for hjelpen.

Bjørn

  

 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei Bjørn

 

Dette blir helt riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma eAcconting AS
Jørn Karlsen