Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Salg av bruktbil

av Anonymous

Hei,

jeg har solgt en bil for 3000 og vi har gått i tap. Og det visste vi forsåvidt da vi kjøpte. Vi trengte stor bil for frakt av varer til sommersalg på markeder. Kjøpte en veldig gammel caravelle for 30.000 og etter 2 år da den skulle på eu kontroll fikk vi beskjed om at den var død.  Vi fikk solgt for 3000 til en som trengte deler

da vi kjøpte førte jeg salget på 1230 . Jeg tror ikke jeg  har  opprettet noen eiendeler i eaccounting men jeg skal registrere dette salget og har fått betalt. Blir det riktig å føre:

1230 biler Kredit
7800 Debet?

mvh Åse Centellas 

17 SVAR 17
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Sjekk om du har eiendelen registrert

 

Hvis ikke blir føringen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd kr. 3000,-

Kredit 1230 Biler (saldo på konto 1230, husk å føre avskrivninger til og med den måneden du solgte bilen før du bokfører salget)

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler (Differansen mellom beløp på konto 1920 og 1230)

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen,

tusen takk for svar .

jeg er dessverre redd for at jeg ikke helt forstår dette! Når bilen ble kjøpt brukte jeg konto 1230. Og jeg ser at bilen står registrert som eiendel i balanseraporten.

men hva mener du med at jeg må huske å føre avskriviniger til og med dem måneden bilen ble solgt ??? Det forstår jeg ikke hvordan gjøres .

 

men siden det virker som bilen er registrert ,  blir da føringen 1230 kredit ( sum salg av bil) og 7800 debet ??

hvilken sum setter jeg da på 7800 debet ?

 

er forvirret !

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg skal forsøke å forklare på en annen måte.

 

Bilen ble bokført på konto 1230 når du kjøpte bilen.

 

Alle eiendeler som kjøper inn til en verdi på over 15.000 og levetid på over 12 mnd.. Skal føres i balansen slik du har gjort.

 

Eiendeler skal avskrives over det antall måneder det har levetid. Og der har myndighetene satt minimum levetid på flere typer eiendeler.  Blir skal avskrives over minimum 5 pr.

 

Slik at bilen du har kjøpt inn skal hvert år avskrives med 1/5 av bilens verdig hvert år.

 

Avskrivningene bokføres slik:

Kredit 1230 Biler.

Debet 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar

 

Bilen synker da i regnskapsmessig verdi, og avskrivningene kommer som en kostnad i resultatet.

 

I Visma eAccounting, er det et eiendelsregister, hvor du kan registrere eiendeler, og få disse avskrivningene regnet ut og bokført automatisk.

 

Det er vanskelig å si hvilken beløp du skal føre uten å se ditt regnskap, og tallene i verdi på bilen den måneden du selger den, om det er foretatt avskrivninger, osv.

 

Du kan få bistand til å se på dette hvis du booker en konsulent time her

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk for tålmodighet og svar!

 

Forstår jeg det rett at hvert år etter at jeg har kjøpt bilen laget jeg et manuelt bilag ( dato 31/12??) som jeg fører kredit : 1230 D : 6010 

hvis bilen kostet feks 30.000 så fører jeg K 1230 6000 og D -6010 : 6000?

 

men hvis denne bilen ble solgt etter 2 år . Så avskrives bilens verdi altså to ganger, før den til slutt blir solgt for 3000,

da vil jeg altså ha avskrevet 2 x 6000 kr, men allikevel vil det bli et tap ved salg .

kjøpt for 30.000, avskrevet 12.000; solgt for 3000. Så da vil tapet være 15.000 kr.

 

hvordan føres dette ?

og hvordan føres selve salget ?

har jeg forstått det rett at tapet føres : debet 7800 15.000 Kredit 1920 ???

 

salget føres : debet 1920 3000 kr , kredit 1230 ?

mvh åse centellas 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føringene dine er korrekt

 

Hvis du kjøper en ny bil til 30.000 kr så skal den avskrives med kr. 6 000 pr år. Eller kr. 500 pr. mnd

 

Du skal avskrive bilen fra den mnd. du kjøper bilen Så kjøper du bilen i Mars April. så blir det 9 mnd. ganger 500 kr.

 

Selger du bilen i Mars 2020, så blir avskrivningene i 2020 kr. 1500.

 

Etter avskrivninger er foretatt, så har du en bokført verdi på bilen.

 

Differansen mellom bokført verdi og salgssum, blir da fortjeneste eller tap på salg av bilen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

takk igjen!

 

tror jeg nå forstår 😉

bare siste spørsmål, etter å ha avkrevet bilen føres salget slik?

 

debet 7800  ( bilens verdi etter avskriving )

kreditt 1920 

 

og så føres salget :

Debet 1920: salgssum 

kredit : 1230?

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bedre om salget av bilen føres slik:

 

Debet 1920 Bankinnskudd (innbetalt beløp)

Kredit 1230 Biler (saldo på konto)

kredit 3800 Salgssum anleggsmidler

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler

 

Konto 3800 bruker du hvis du har fortjeneste ved salget. Har du tap, bruker du konto 7800.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk!

 

dette fører jeg på ett og samme bilag ikke sant ?

 

Ndgj avskriving av bilen som ble kjøpt i mai 2018 og solgt i oktober 2019 kan jeg føre det slik: 

31/12/18  : kredit 1230 3500 kr og debet 6010 :3500?

31/10/19 kredit 1230 5000 kr og debet 6010 5000?

 

håper jeg har forstått det rett!

ha en fin dag!

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen,

 

er dette riktig føring ?

 

64C2CF83-2D4A-4558-8BB6-4B8D1016279D.jpeg

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føringen du har lagt ved er feil.

 

Som jeg skrev tidligere, så skal du bruke konto 3800 hvis du har fortjeneste ved salget. eller konto 7800 hvis du har tap ved salg av bilen.

 

Etter at du har bokført avskrivninger til og med den måneden du selger bilen. Har du en verdi på bilen på konto 1230 Biler.

 

Da blir føringen slik:

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 3 000,- (som du solgte bilen for)

Kredit 1230 Biler (saldo som står på konto)

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler

 

Hvis du har registeret bilen under eiendeler, og gjennomført avskrivninger på eiendeler, kan du på eiendelen, velge handling og selge eiendel. Da vil systemet selv bokføre salget som skrevet ovenfor.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen,

 

jeg har nå laget 2 bilag for avskrivning av bilen , men er fremdeles usikker på hvordan jeg fører selve salget .

 

Debet 1920 salgsum 3000 
kredit 1230 saldo - ( men hvor Finner jeg denne saldoen ?)

ifølge meg vil saldoen på bilen være : innkjøpspris - avskriving ? Men denne summen ser jeg ingen steder .

hvor finner jeg den?

er det greit bare å sette inn denne summen 

( innkjøpspris - avskrivning )?

 

 

mvh Åse centellas 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du går inn i Rapporter - Balanse så er du på konto 1230 Biler utgående saldo.

 

Eller gå til Regnskap - Regnskapsoversikt - Balanse

Så ser du også bokført saldo på kontoene.

 

Det er riktig som du skriver, innkjøp, minus avskrivninger. Skal bli bortført verdi.

 

Du ør sjekke saldo på kontoen, slik at du er sikkert på at du bruker riktig saldo.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

 

tusen takk for svar!

 

hvis saldoen jeg finner på 1230 er større en summen vi kjøpte bilen for vil det si at noe er galt ?

mener vi har ført ting som dekk på denne kontoen .

 

skal jeg la det være slik ? Eller må jeg endre noe slik at saldoen er den samme som kjøpesum ?

 

mvh 

åse centellas 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis summen på konto 1230 Biler er høyere enn hva du kjøpte bilen for, så kan det være noe galt.

 

Hvis du kjøper dekk osv, eller reparasjon på bilen så skal ikke det føres på konto 1230 Biler. Med mindre beløpet er over 15.000,- kr. og har levetid på minst 12 mnd.

 

Dekk osv under 15.000,- kr. skal da føres på konto 7020 Vedlikehold

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Flott, tusen takk. Da tror jeg at jeg Er i mål:-)  er dette korrekt ?

94C6BAED-C207-418C-8D2B-C5CD62A3799F.jpeg

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bra, lykke til.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen