avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Espehal
CONTRIBUTOR *

Salg av maskin inkl mva

av Espehal

Hei

 

Jeg har solgt en maskin.  

 

Bokført verdi: 80000 + mva

Salgssum:       85000 + mva

 

Jeg har gått inn på eiendelen og satt denne som solgt og bokført resultatet.

 

Da jeg ser i veiledningen står det:

Skjermbilde 1.JPG

 
 

Hvilke kontoer skal her benyttes?.  Litt usikker.

 

Så skal man korrigere MVA koden.   Hvordan gjøres dette riktig?

 

Skjermbilde 2.JPG

 
 
 

Og til slutt skal man føre riktig i forhold til innbetalingen.   Hvordan gjøres dette?

Skjermbilde 3.JPG

 

Fint om en oppskrift på dette.

 

Espen

11 SVAR 11

av Jørn Karlsen (Oppdatert ‎21-09-2020 09:22 av Jørn Karlsen VISMA )

Hei

 

Når du solgt maskinen, gikk du inn på Eiendeler, Handling og selge eiendel. der satte du da inn slags summen på kr ?

 

Har du gjort avskrivninger på denne eiendel til og med måneden den ble solgt ?

 

For å gi deg et korrekt svar på dette, vil jeg bed deg finne bilag og legge ved kopi av hvordan dette salget er bokført.

 

Jeg vet hvordan det er ført, men tenker mest på beløpene.

 

Når du legger ved det bilaget her, så skal jeg sette opp en forklaring til deg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Espehal
CONTRIBUTOR *

av Espehal

Hei igjen.

Jeg har gått inn på eiendelen og satt inn salgssummen og fikk dette billaget:

 

Skjermbilde 4.JPGJeg har ikke avskrevet noe manuelt annet enn det programmet foreslår.  Skulle jeg gjort det?  Hvordan gjør jeg det nå?

 

Espen

av Jørn Karlsen

Hei

 

Hvis du når ser på konto 1230 Biler, så skal kontoen ha kr. 0,- i saldo. (dersom du ikke har bokført flere biler på samme konto

 

På konto 3800 Salgssum anleggsmidler har du bokført salget kr. 79 097,- som ble satt inn som salgspris.

 

Når du fører innbetalingen føres den slik:

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 3800 Salgssum anleggsmidler

 

Da blir differansen mellom bokført salg og innbetaling din gevinst.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Espehal
CONTRIBUTOR *

av Espehal

Ok.

 

Dette er en traktor og prisen er derfor + mva.   Hvordan føres dette da?   Salgspris inkl mva er 106000.

av Jørn Karlsen

Hei

 

Ok, men Salgsprisen du ln inn i eiendelen, var det eks MVA ?

(den skulle vært lagt inn med MVA)

 

For å være sikker på at jeg gir deg riktig svar.

 

Saldo på konto 1230 Biler, og denne traktoren var det kr. 79 097,- ?

Hvilket beløp la du inn som salgspris ?

 

Når jeg får disse opplysningene skal jeg gi deg riktig måte å korrigere dette på.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Espehal
CONTRIBUTOR *

av Espehal

Hei igjen

 

Jeg la inn salgspris ex mva, som da tydligvis er feil av meg.

 

Saldo konto 1230 er 79097 nå som du skriver.

 

Espen

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det går bra.

 

Da skal jeg sette opp et bilag du skal føre for å korrigere dette, slik det det blir riktig.

 

Opprett et Manuelt bilag med dato på bankbilaget, så fører du slik:

Debet 1920 Bankinnskudd Kr. 106 000,-

Kredit 3800 Salgssum anleggsmidler kr. 84 800,-

Kredit 2710 Inngående mva, høy sats kr. 21 200,-

 

Fortjenesten ved salget eks. MVA blir da kr. 5 703,-

Mva velger jeg å føre på Inngående MVA høy sats i stede for utgående MVA høy sats. Siden dette er slag av eiendel og ikke en del av din daglige omsetning.

Du vil da får kr. 21 200,- mindre i fradrag. Og på den måten betaler MVA til Staten.

 

Da skal alt bli riktig i ditt regnskap.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen
 

Espehal
CONTRIBUTOR *

av Espehal

Kan du forklare litt mer ang hvorfor det blir inngående mva ved salg?   Hvilke MVA-koder skal benyttes?  

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det kan jeg forklare

 

Årsaken til jeg jeg ville valgt å føre det som inngående MVA, er at for å beregne grunnlag for inngående MVA så må kr. 84 800,- bokføres på eks. konto 3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.

Slik at grunnlaget og avgiften stemmer.

 

Dette salget er ikke en del av din daglige omsetning og da måtte du bokført kredit samme beløp på avgiftsfri omsetning.

 

Derfor gjøre bokføring av slag av eiendeler med MVA slik jeg har beskrevet. Du betaler riktig MVA, ved å sette ned fradraget med dette beløpet.

 

Se vedlegg for føringen og MVA koder.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Espehal
CONTRIBUTOR *

av Espehal

Hvis jeg gjør det på denne måten og sjekker MVA-meldingen får jeg feil på billaget.  Se vedlegg.  Avvik på MVA.    Hva gjør jeg med det?1.JPG

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det avviket skal du se bort fra, dette er riktig.

 

Grunnen til avviket er at du har ført direkte på konto 2710.

 

En del av disse feilmeldingen vet jeg skal bli sett på, slik at det blir færre av de.

 

Du kan bare bokføre MVA-meldingen med feilmeldingen. Det er ikke noe problem.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen