Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Salgsdokumentasjon og bokføring av bonus-utbetaling til kunde

av Anonymous

Jeg har en faktureringsmodell der jeg fakturerer mine kunder en fast timepris i løpet av året, og så beregner en bonus i slutten av året basert på totalt timeantall.

Jeg kan da ha arbeidet for en kunde i mange ulike prosjekter i løpet av året, og sendt en hel del fakturaer. Når året er slutt, skal jeg da betale tilbake et gitt beløp basert på antall timer for året sett under ett.

Jeg bruker Visma eAccounting, og spurte først i brukerforumet for dette om hvordan jeg skulle føre denne bonusen i regnskapet. (Se http://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-eAccounting/forum/Brukerforum-Visma-eAccounting/... ) Emilie Røed foreslår å føre dette som et øvrig uttak via Kasse og bank eller som et manuelt bilag under Regnskap - Bilagsoversikten, og ber meg spørre videre i faglig forum angående selve føringen.

Jeg forstår det slik at det er jeg som selger som skal opprette salgsdokumentasjonen på bonusutbetalingen.

1) Hvilke krav stilles til salgsdokumentasjonen av denne bonusen? Om jeg kun manuelfører bilaget som "øvrig uttak" har jeg vel ingen bilag å sende til kunde? Kunde skal vel ha en eller annen form for spesifisert bokføringsbilag der det framgår at dette gjelder bonus (inkl spesifisering av negativ mva), der formalkrav ligner på det som gjelder for fakturaer?

2) Hvordan bokfører jeg dette i mitt regnskap? Jeg har i løpet av året avsatt til påregnelig bonusutbetaling (eks mva) vha debitering av 3020 salgsinntekt og kreditering av 2180 andre avsetninger for forpliktelser. Jeg ser for meg at jeg nå skal gjøre dette i en to-gang, omtrent som ved ordinære kundefakturaer, bare det meste motsatt veg:

A) 2180 avsetninger: Debet bonus beløp eks mva

2700 Utgående mva: Debet mva på bonusbeløp (Eller skal dette føres med debet på 2710 inngående mva?)

1500 kundefordringer: Kredit bonusbeløp inkl mva

B) En betalingshendelse:

1500 kundefordringer: Debet bonusbeløp inkl mva

1920 bankinnskudd: Kredit bonusbeløp inkl mva

Er dette forslaget til føring korrekt?

mvh Eivind Eikeland

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Det stemmer du må lage ett bilag på denne bonusen som du sender til Kunden.

Så i ditt tiilfelle ville jeg laget en kreditnota til kunden på Bonus, Da får du ett bilag å sende kunden. Og det blir reskontorført, slik at du kan utbetale dette og føre betalingen :

Kredit  konto 1920 bank

Debet på konto 1500 Kundefordringer.

 

Føring av avstetninger villle jeg ført på en annen måte, og ikke på kundereskontro.

Debet 2180 Avsetninger

Kredit Kostnadskontoen du bruker i regnskapet til Bonus.

På avsetninger skal man ikke føre MVA, den oppstår først når du krediterer kundene.

 

Når du har laget kreditnota til kundene for Bonus, må du huske å tilbakeføre avsetningene dine.

Ønsker deg lykke til.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen