Mine områder
Hjelp
EspenS
CONTRIBUTOR ***

Salgskvittering med tips

av EspenS

Hei, jeg har på vegne av firmaet spandert lunsj på prosjekt-teamet, og inkluderte tips ved betaling. Scannet da bilag bestående av to kvitteringer: Den vanlige salgskvitteringen (med beløp uten tips, kr 1110), og gjenparten fra BankAxept, som angir totalbeløpet jeg tastet inn ved kortbetalingen (kr 1200).
Scanner-app'en leste av kun salgskvitteringen, og foreslo kr 1110 som rett beløp. Jeg korrigerte da dette til kr 1200 før innsending. Planlegger deretter å føre dette på konto 7350 - Representasjon, fradragsberettiget. Er dette korrekt?

4 SVAR 4

av Kristin K Andreassen

Hei.

 

Det er kvitteringen på kjøpet/salget som er godkjent dokumentasjon for en kostnad.

 

For at kostnaden skal kunne bokføres mot konto 7350 må kriteriene under være overholdt.

Husk og notere på kvitteringen formålet med bevertningen, hvor og til hvilken tid bevertningen mv. har funnet sted, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer

 

Bevertning

Kostnader til beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser er fradragsberettiget på visse vilkår. Forutsetningene for fradragsretten er at (alle krav må være oppfylt):

  • den som krever fradrag er næringsdrivende og kostnadene må være knyttet til virksomheten
  • bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester
  • bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder
  • kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler, se takseringsreglene § 2-3-5.
  • det ikke serveres brennevin i forbindelse med måltidet

Dersom kostnadene overstiger beløpsgrensen i takseringsreglene, anses hele kostnaden som ikke fradragsberettiget kostnad. Det samme gjelder hvis det serveres brennevin til måltidet. Les mer på temaet Representasjonskostnader, ikke skattemessig fradrag.

 

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravene for enkel bevertning er regulert i bokføringsforskriften kapittel 5, se spesielt bff. § 5-10. For refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, hvor og til hvilken tid bevertningen mv. har funnet sted, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer, se sktbf. § 5-6-11 (1).

Mvh/ Kristin Karlsrud Andreassen - Azets Smart Accoutning
EspenS
CONTRIBUTOR ***

av EspenS

Takk for raskt svar Kristin,

Når du skriver "kvitteringen på kjøpet/salget" - mener du da salgskvitteringen som ikke inkluderer tips, eller bankAxept-gjenparten som viser det faktiske/totale beløpet jeg betalte?

De andre kriteriene med navn på deltagerne, beløpsgrensen osv er jeg obs på. 🙂

 

Espen

av Kristin K Andreassen

Hei.

 

I dette tilfellet så må du bruke begge kvitteringene som grunnlag - da salgskvitteringen som ikke inkluderer tips er dokumentasjonen for kostnaden, mens bankaxept kvitteringen viser tipsen.

Mvh/ Kristin Karlsrud Andreassen - Azets Smart Accoutning
EspenS
CONTRIBUTOR ***

av EspenS

Jeg har scannet begge - i samme vedlegg. Men betyr skillet mellom "kostnad" og tips at disse må føres forskjellig?

Det jeg håper er at disse to kvitteringene tilsammen utgjør tilstrekkelig dokumentasjon på hva beløpet inkluderer, men at det kun er totalbeløpet (inkl tips) jeg fører.

 

Espen