Mine områder
Hjelp
Bjørn-Toni
CONTRIBUTOR ***

Spm rundt bokføring av kompensasjon gitt til utenlandske arbeidere stengt ute under pandemien

av Bjørn-Toni

Heisan

Jeg har to ansatte som ble stengt ute av Norge da myndighetene stengte ned grensene i Januar. Siden da så har myndighetene innført en kompensasjonsordning hvor arbeidsgivere er pålagt å betale kompensasjon til arbeidstakere som ble berørt og som kom fra EØS områder (mine fra Estland). 

Jeg brukte NAV sin side for å kalkulere meg frem til hva mine arbeideres kompensasjon ble, og jeg forsøkte å legge dette til på den siste lønnskjøringen min (10.06). Min første utfordring var å velge egnet lønnsart. Siden jeg bruker Visma eAccounting Lønn så var det ikke mulig å legge til eller duplisere andre lønnsarter som jeg leste hadde blitt svart andre som hadde stilt lignende spm. 

Det ble da til at jeg brukte lønnsart "Sykepenger refundert av NAV". 

Spm 1. Ble dette riktig? Hvis ikke, hvordan retter jeg dette. 

Når jeg så gikk i banken og overførte til disse lønnsmottakerne så måtte jeg ta "skyldig lønn" beløpet og manuelt legge til kompensasjonsbeløpet. Dette ble da overført til lønnsmottaker. 

Spm 2. Jeg bruker bank integrasjon, så når jeg nå skal avstemme transaksjonen så er lønnen ca bare på halvparten av beløpet som ble overført. Mot hvilken konto bokfører jeg "resten"? 

Spm 3. Denne kompensasjonen skal jo jeg som arbeidsgiver få igjen igjennom NAV, men det kan jo ta litt tid. Hvordan skal den transaksjonen bokføres? Regner med den også smeller inn på min brukskonto med bank integrasjon. 

Spm 4. Mine arbeidstakere som mottok denne kompensasjonen synes også at det er litt merkelig at det ikke kom frem av lønnsslippen denne kompensasjonen for manglende lønn. Men det er kanskje fordi det ikke skal skattes av dette? 

Mvh.,
Bjørn-Toni Bakken

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

spørsmål 1.

Du skulle ikke brukt lønnsart Sykepenger refundert av NAV, denne lønnsarten skal brukes, når du får refundert sykepenger eller permisjonspenger fra NAV for å få refundert Arbeidsgiveravgift på lønn under sykdom og permisjon.

 

Visma eAccounting lønn er et enkelt lønnssystem og der er det ikke mulig å lage egne lønnsarter dessverre.

Har du behov for flere lønnsarter har vi lønnssystem Payroll, som er integrert med Visma eAccounting.

 

I Payroll er det mulig å lage egne lønnsarter og det er flere standard lønnsarter,

 

På denne utbetalingen skal du bruke vanlig timelønn eller Fastlønn.

 

Utbetalingen av denne lønnen føres slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2930 Skyldig lønn

 

Spørsmål 2.

Når du mottar refusjonene fører du den på følgende måte

 

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 5800 Refusjon av sykepenger

 

I tillegg skal beløpet legges på lønnsart: Sykepenger refundert av NAV. slik at det beregnes negativ Arbeidsgiveravgift.

Dette kan du legge på den ansatte det gjelder, eller på deg selv. 

Denne lønnsarten påvirker ikke lønnen til den det blir lagt inn på.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Når du f