Mine områder
Hjelp
Linda J
CONTRIBUTOR *

Stipend

av Linda J
Hei, Jeg har følgende spørsmål angående et stipend til et DA-selskap.

Én av de to eierne av DAet, får et pengestipend som er til seg selv. Dette stipendet oppnås som resultat av driften i selskapet (idrettssatsing, og begge eierne utgjør et team) og er for støtte videre i satsingen. Jeg regner derfor med at stipendet må tas i selskapet, siden dette er så tett relatert. Vi ønsker også å ta støtten i selskapet for å unngå skatt på personinntekt, da alle fradragene ved idrettssatsingen (bo, påmeldingsavgift, transport etc.) føres i selskapet.

Spørsmålet kommer da siden dette stipendet egentlig er et stipend kun til den ene deltakeren, men når det går til selskapet så går jo pengene "til begge eierne". Kan vi likevel motta stipendet i selskapet selvom det kun er den ene deltakeren som er "rettmessig mottaker" av stipendet?

Deretter lurer jeg på om vi kan velge å oppgi privat kontonummer, for så å føre pengene over på selskapet med en gang (for å unngå skatt på personinntekt), eller om selskapets kontonummer må oppgis i utgangspunktet?

Helt til slutt, kan vi så lage en faktura med produkt f.eks. "Idrettssipend til 'Deltaker 1'" (mva. lik 0), som vi skriver ut til oss selv (pengene er allerede mottatt), og bruke det som bilag? Eller må dette med bilaget gjøres på en annen måte?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Linda

 

Ja det skal føres i selskapet selv om det er en av eierene som er grunnen til stipendet-

 

Du skal oppgi selskaets konto nr. for å fin pengene. Å oppgi privat konto nr. har ingen tinge med skatte beregning å gjøre, men jeg forstår det slik at dette er i forbindelse med selskapet.

 

Dette skal ikke faktureres dere selv. men dere har ett bankbilag, og om dere har fått annen dokumentasjon på stipendet så skal det vedlegges føringen som dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen