Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Til Jørn

av Anonymous (Oppdatert ‎04-03-2019 11:11 ( )

Når vi holdt på med overføringer av saldoer fra gammelt til nytt år, så ble gjeld som jeg hadde i balansen i gammel år flyttet til nytt år.

Dette var utgifter som ble pådratt i gammelt år, men betalt i nytt år.

 

1) Hvordan ble gammel gjeld ført i det nye året?

2) Føres utgiften i nye året på ordinær måte? Altså: Kredit Bank og Debet utgiftskonto

 

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Når du inngående saldo skal automatisk overføres fra gammel til nytt år.

 

Spørsmål 1

Hva mener du med gammel gjeld som er ført i det nye året?

alle beløp i balansen (fra konto 1000 til 2999) blir automatisk overflyttet som inngående balanse.

Mener du kanskje kostnader som er ført i 2018 og blir betalt i 2019 ?

 

Spørsmål 2

Hvis kostnaden ikke er ført i 2018 som eks. en inngående faktura. men kun som en bank transaksjon i 2019. Og kostnaden gjelder 2018. Så må dette periodiseres eks. slik:

 

Bilag 2019

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 1749 Andre forskuddbetalte kostnader

 

Bilag 2018

Så må du tilbakeføre periodiseringen i 2018 på denne måten

Kredit 1749 Andre forskuddbetalte kostnader

Debet Kostnads kontoen du ønsker på bokføre kostnaden på

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg har altså 2 type kostnader som er bokført som gjeld i 2017. 

Fakturaen og utlegg er utbetalt i 2018. De er ikke ført som faktura. 

 

Spørsmål bli da hvordan jeg forholder meg til dette i regnskapet for for 2018. 

Etter det jeg har forstått av ditt svar blir det følgende: 

 

År 2018: 

K 1920 (Bank) 

D 1749 (Andre driftskostnader) 

 

År 2017: 

D 6850 (Utgifter arrangement) 

K 1749 (Andre driftskostnader) 

 

 

Regnskapet for 2017 er avsluttet og låst for føringer. 

Hvordan åpner jeg avsluttet år? 

 

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis det er ubetalt pr. 31.12.18, så skal det stå som gjeld. vet ikke hvilken konto du har bokført dette på.

 

Du skriver dette er gjeld fra 2017, er dette noe du kommer til å betale i fremtiden, så skal det stå som gjeld.

 

Hvis ikke denne gjelden er reel, så bør den tilbakeføres.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen