Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Tilskudd fra Nav

av Anonymous

Hei

 

Vi har fått noe støtte fra NAV som arbeidsmarkedstiltak på en ansatt. Hvordan regnskapfører jeg dette ? Mot hvilken konto?

1 SVAR 1
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Føring av slike refusjoner kan du føre på følgende måte

Du kan om du ønsker opprette en ny konto som skiller ut arbeidsmarkedstiltak på egen konto, Så da ville jeg opprettet en ny konto som heter 5810 Tilskudd arbeidsmarkedstiltak

Debet konto 1920 Bank

Kredit konto 5810 Tilskudd arbeidsmarkedstiltak

Men du kan også bruke konto 5800 Refusjon sykepenger.
Med vennlig hilsen
Jørn Karlsen