Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Tolldeklarere export

av Anonymous

Fører import av varer med tolldato dato og Statisk verdi på K2761. Dermed fyller eA ut resten og dette har fungert perfekt i forhold til tilsendt oversikt fra tollvesenet.

 

Denne mva perioden har jeg ekspotert varer, og trenger hjelp til bokføringen. Forsøkte å følge linken dere viser til i andre tråder, men linken fungerte ikke.

 

Er det så enkelt som å føre statisk verdi fra Tolldirektoratet som D2761?

14 SVAR 14
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robert

 

Nar du velger land på din kunde skal systemet håndtere dette automatisk.  Har du spørsmål om systemet du bruker, må jeg be deg kontakte support da de svarer på tekniske spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Jørn

 

Takk for svar, men er enda ikke helt komfortabel med at systemet tar seg av dette:

 

Jeg fakturer gjerne kunder i utlandet for varer som aldri er innom Norge. Dermed ingen reell export. Andre ganger er det export av varer som jeg sender fra Norge, og da vises det på tolldeklarasjonesoversikten til tollvesenet.

 

Vet ikke om det betyr noe i praksis.men siden det er viktig å føre import, skulle en tro at reell export også skulle føres på et vis? 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robort

 

hvis du selger varer til andre land og varen ikke er inne i Norge skal det ikke svares for import mva på disse varene.  Kun varer som blir importert til Norge og solg i Norge eller til utlandet. 

 

Vil anbefale deg å sjekke med skatteetaten som har ansvaret for import mva og toll.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Jørn

 

Tror vi snakker forbi hverandre.

 

Varer som aldri er innom Norge blir selvfølgelig solgt uten mva inn og uten mva ut. Den saken er kurrant, og jeg regner med at eA ikke gjør noen sprell her. Jeg fører innkjøp uten mva, og salg uten mva.

 

Det dette dreier seg om er om jeg burde føre noe på export av varer fra Norge, altså de som tolldeklarasjonsoversikten viser. Nå fører jeg jo bilag på all import ved å bruke sette statisk verdi på K2761. Lurer bare på om jeg burde ført statisk verdi av reell export på tilsvarende måte, bare motsatt. f.eks D2761?

 

Er redd at når jeg ikke fører bilag blir det feil i regnskapet. ( Da spesielt mva delen )

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robort

 

Beklager, nei det skal ikke føres mva på salg av varer til utlandet fra Norge.  Det er mottakerlandet som skal beregne import mva. 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Uffda.

 

Ser ikke ut som vi kommer i mål på denne. 

 

Prøver igjen ved en senere anledning.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robort

 

dDu skal kun føre import mva på varer som importeres til Norge. 

 

Eksoprt skal du ikke føre noe mva på.  På tolldeklarasjonen du får i altinn vises beløpet på eksport. Men det er bare en opplysning. Og skal ikke bokføres. 

 

Beklager hvis ikke ikke hat forstått ditt spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Er du sikker på at dette er helt korrekt for 2017, Jørn? 

Mva-meldingen ble jo endret for 2017 og det er innført egen post for utførsel, og f eks i eaccounting egen mva-kode 20 for Eksport.
Fra rettledningen http://www.skatteetaten.no/globalassets/Skjemaer/alltid/RF-0002_Rettledning_BN.pdf leser jeg:

Post 8 Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift
Her fører du omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet (utførsel). Slik omsetning
er fritatt for merverdiavgift (nullsats). Se merverdiavgiftsloven §§ 6-21 og 6-22.
Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen,
men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.
Merverdiavgiftsforskriften og tollforskriften har nærmere regler om registrerings- og
dokumentasjonsplikt av regnskapsopplysninger knyttet til utførsel.
Omsetningen oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert
(dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.
Post 3 til 12 summeres i post 2.

L- Nilsen
CONTRIBUTOR ***

av L- Nilsen

Salget fra Norge til Svalbard  skal  kun føres i Post 1?  ( får det på MVA-meldingsrapport Enterprise E5)

Og salge fra Norge til EU/utlandet skal føres kun i Post 8 ? (samles i Post 2)  Riktig det ?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei 

 

Det er korrekt.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Da er i alle fall fasit klar etter at mva oppgaven for den aktuelle perioden er bokført:

 

C Utførsel post 8 Utførsel av varer og tjenester fritatt for mva er bokført med kr 61542.

 

Dette stemmer nok med alt salg til utenlandske kunder i denne perioden. Siden en del av dette salget går direkte fra leverandør i utlandet blir det ikke registrert hos tollvesenet som utførsel.

 

Reell utførsel var i samme periode på kr 36300 kr, så resten er nok omsettning i utlandet av varer som aldri er innom Norge.

 

Om denne differansen er et problem eller ikke vites ikke.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robort

 

Litt usikker på hva spør om i ditt siste innlegg.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Robort

 

dDu skal kun føre import mva på varer som importeres til Norge. 

 

Eksoprt skal du ikke føre noe mva på.  På tolldeklarasjonen du får i altinn vises beløpet på eksport. Men det er bare en opplysning. Og skal ikke bokføres. 

 

Beklager hvis ikke ikke hat forstått ditt spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Supert. Takk!

 

Nå får jeg sove bedre om nettene.

 

Hilsen Robort