Mine områder
Hjelp
AnneG
CONTRIBUTOR *

Udisponert resultat 2018 etter tilbakegående avgiftsoppgjør

av AnneG

Hei!

Etter å ha ført tilbakegående avgiftsoppgjør for innkjøp 2018 og 2019 og avstemt 2740/2710, har jeg nå et udisponert resultat fra 2018 på -4000 som tilsvarer mva. Hva gjør jeg med dette? Skal jeg disponere det på et vis?

Avstemmingsbilaget som nevnes i innlegget det er linket til satte jeg med dato 31.12.19. Har det noen betydning?

19 SVAR 19
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du har da et udisponert resultat for 2018. Dette må disponeres i 2018, slik at du ikke får differanse i balansen for 2019.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Ok. Så da kan jeg bruke bokføringsmalen "Bokføring av årets resultat" en gang til som vist i skjermdumpen?

 

Et tilleggsspørsmål mens jeg først er i gang. I sjekklisten til årsavslutningen står det: 

Når du avslutter et regnskapsår bokføres årets overskudd til Annen egenkapital (2050) og årets underskudd til Udekket tap (2080) per 31.12.2019. Åpne Regnskapsoversikten og kontroller om du har en saldo på konto for Årsresultat (8800) per 31.12.2018. Har du ikke det, har du antagelig glemt denne føringen. Du skal da gjøre dette nå.

 

Jeg har ikke noen saldo på 8800 pr. 31.12.18, men jeg hadde bokført årets resultat som det står at man skal gjøre. Skal det stå noe på 8800 og hva skal det i tilfelle stå? Har saldo på 8990 siden jeg hadde underskudd i 2018. Har AS hvis det har noen betydning.

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja skjerm bilde viser korrekt føring.

 

For å sjekke om disponering av resultat er riktig. Kan du ta ut Balanse rapport.

Der skal du ha 0,00 kr på udisponert resultat, og 0,00 i avvik i balansen for hvert år.

 

Da er alt korrekt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Takk! Udisponert resultat og avvik i balansen for 2018 er nå 0, så det har blitt riktig.

 

Men etter denne siste føringen står det nå -4102 på konto 2050 Annen egenkapital, mens 2080 Udekket tap står med uendret beløp. Skal de avstemmes slik at det udekkede tapet blir mindre?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg viste ikke at du hadde saldo på 2080 udekket tap, så da vil jeg anbefale deg og overføre beløpet til 2080

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Ok. Jeg skrev oppi her at jeg har saldo på 8990 Udekket tap (res). Som ble overført fra 2080 da jeg bokførte årets resultat i fjor. 

 

Skal jeg overføre til 2080 eller til 8990? Og hvordan setter jeg opp bilaget? Skal jeg lage nytt "bokføre årets resultat"-bilag eller korrigere det siste bilaget jeg laget?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du bokfører saldo på 2080 over til konto 2050

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Ok. Men antar du mener motsatt: fra 2050 til 2080 (se skjermdump)?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du skal nullstille 2080

 

Så blir føringen slik i forhold til ditt skjermbilde

Kredit 2080

Debet 2050

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Nå skjønner jeg ingenting, så nå tror jeg vi snakker forbi hverandre.

 

Skrev du ikke tidligere at "Jeg viste ikke at du hadde saldo på 2080 udekket tap, så da vil jeg anbefale deg og overføre beløpet til 2080"? Saldo på 2080 er 22 184.

 

Så da trodde jeg ikke at jeg skulle nullstille 2080, men flytte beløpet på 2050 (som jeg overførte tidligere i dag og som var feil) til 2080 slik at 2080 endres til 18082 som det står på skjermbildet jeg sendte i forrige innlegg?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager med henger ikke helt med på alle innlegg her.

Legger du ved balansen for 2018, så skal jeg gi deg riktig løsning på bokføringen.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Hei igjen!

 

Ja, det ble en lang tråd. Se skjermbilde for balanse. 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan her føre slik:

Kredit 2080 Kr. 22 184,60

Debet 2050 Kr. 22 184,60

 

 Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Beklager, men dette gir ikke noe mening.

Hvorfor mener du at jeg skal nulle ut 2080? Jeg har jo fremdeles et udekket tap?

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Jeg sier ikke at du må gjøre det, men forsto at du ville gjøre det.

 

Siden jeg har forstått at du har et forenings regnskap, må du ikke bruke konto 2080.

 

Bruker du konto 2080 og har et debet beløp på denne kontoen, skal du ved et positivt resultat føre overskudd mot 2080, inntil konto 2080 er i null. og har du høyere resultat enn hva som står på konto 2080, fører du det som er over saldo på 2080 til konto 2050.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

 

 

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Foreningsregnskap? Nei, jeg har et AS. 

Jeg tror jeg gir opp denne tråden siden vi tydeligvis ikke snakker om samme ting. 

Jeg får spørre noen andre...

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager, mulig jeg har misforstått deg, og ble  mange innlegg. Så beklager.

 

Har du AS, så skal et underskudd på kr. 50.000 disponeres slik:

Kredit 8990 Udekket tap (Res) kr 50 000,-

Debet 2080 Udekket tap (Bal) kr. 50 000,-

 

Hvis du neste år har overskudd på 60 000, så skal overskuddet disponeres slik:

Debet 8800 Årsresultat kr. 60 000,-

Kredit 2080 Udekket tap (Bal) kr. 50 000,-

Kredit 2050 Annen egenkapital Kr. 7 800,- ( 10 000 kr - 22% skatt)

Kredit 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet kr. 2 200,-

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

AnneG
CONTRIBUTOR *

av AnneG

Ja, det var i utgangspunktet riktig ført for 2018 og var heller ikke spørsmålet. Men da vet jeg hva jeg skal føre for 2019 så det er jo forsåvidt bra. 

 

Men spørsmålet i denne tråden er fremdeles hva jeg skal gjøre med de -4102 kronene (som dukket opp som udisponert resultat for 2018 etter å ha gjort tilbakegående mva-oppgjør) og som havnet på konto 2050 Annen egenkapital fordi du sa jeg kunne bruke "bokføre årets resultat"-malen. Hvis du leser tråden fra starten så ser du det. 

 

Må ikke det nå overføres fra 2050 til 2080 slik at det udekkede tapet blir mindre? 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er korrekt. Boksføringsmalen, tar ikke hensyn til saldo på konto 2080 dessverre.

 

Så hvis du overfører kr 4102,- fra 2050 til 2080 i 2018, så skal det bli riktig.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen