avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Utbytte fra selskap

Vårt selskap ble stiftet i 2016. Vi har i 2019 ikke hatt noen ansatt, selskapet er «hvilende» og ingen aktivitet foregår der per i dag. Vi har en del penger på bok så ønsker vi å gi et utbytte til eierne.

Hvordan gjør vi det? Når kan vi gjøre det?
Ser man på resultatet for 2018 og er det 2018-resultatet som bestemmer hva man kan ta i utbytte? Eller kan man selv bestemme ut fra hva man har på driftskontoen?

11 SVAR 11
Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Det er regler for utbytte, så kommer det an på hvilken selskapsform du har, er det et AS ?

 

Slik beregner du utbytte:

 

Når vi snakker om utbytte, er det lett å sette likhetstegn mellom overskudd og utbytte. Derimot er det ingen automatikk mellom hvor mye selskapet tjener et enkelt år, og hvor mye selskapet kan betale i utbytte. 

Hvor mye aksjeselskapet kan betale i utbytte handler om hvor mye fri egenkapital selskapet har. Et selskap som går med overskudd ett år, kan ha negativ egenkapital, og derfor ikke ha mulighet til å utbetale utbytte. Tilsvarende kan et selskap med mye fri egenkapital betale ut utbytte, selv om det går med underskudd. 

Spørsmålet er altså ikke hvor mye selskapet tjente i fjor, men hvor mye selskapet eier i dag.* 

 

 

“Formelen” for fri egenkapital er i et nøtteskall “netto eiendeler, minus bundet egenkapital”. Netto eiendeler er alle selskapets eiendeler, fratrukket all gjeld som selskapet har. 

Utbytte = Netto eiendeler, minus bundet egenkapital

Når du skal regne ut maksimalt utbytte, kan du starte med å lete i balanseregnskapet etter linjen som heter “Sum eiendeler”. Dette tallet er summen av den ene vektskålen. Siden begge sidene skal være i balanse så skal “Sum eiendeler” være lik “Sum egenkapital og gjeld”. 

Hvis vi tar utgangspunkt i denne summen, og trekker fra gjelden, sitter vi igjen med egenkapitalen, eller “netto eiendeler”. Hvis vi deretter trekker fra all egenkapital som er bundet, og disposisjoner som har redusert utbyttegrunnlaget, sitter vi igjen med den frie egenkapitalen. I tillegg må vi huske å la nok midler være igjen i selskapet til at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet. Vi kan bruke følgende regnestykke: 

Sum Eiendeler

- Gjeld

- Aksjekapital

- Bundet egenkapital

+/- Endringer i aksjekapitalen etter balansedagen

- Kreditt og sikkerhetsstillelse mv. 

- Egne aksjer og avtalepant i egne aksjer

- Andre disposisjoner som reduserer utbyttegrunnlaget

- Forsvarlig EK og likviditet

= Maksimalt utbytte

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Utbytte fra selskap

Hei,

 

Takk for utfyllende svar. Vi har et AS.

Kan vi f eks ta utbytte nå i desember, eller skal vi vente til etter årsskiftet og få avsluttet år 2019 først?

Hvordan gjør jeg bokføringen rent praktisk?

Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Utbytte skal normalt beregnes i forbindelse med årsavsluttningen.

 

Så når du bokfører resultatet for 2019 bokføres avsetning for utbytte samtidig med resultat og avsetning for skatt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Utbytte fra selskap

Hei igjen,

 

Sitter nå med årsavslutningen for vårt AS. Ville bare sjekke at jeg har gjort det riktig med bokføringen av utbyttet vi tok ut 31.12.2019. Jeg har bokført følgende:
Selve utbetalingen 31.12.2019:
1920 K - 80.000
2800 D - 80.000

Vi hadde et overskudd på 13.788,89. Beregnet skatten til 3.080 (som jeg skal betale nå 31.03.2020)

Avsatt ordinært utbytte 31.12.2019:
2800 K - 80.000
8920 D - 80.000

 

Når jeg nå lager et manuelt bilag med Bokføring av årets resultat, får jeg et Udekket tap på 69.082,94.
Har jeg bokført dette riktig, og jeg kan bare akseptere årets resultat?

Mvh Monica

Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Utbytte som dere utbetalte 31.12.19, var det avsatt i regnskapet for 2018 på konto 2800?

 

Hvis ikke skulle du bokført det på konto 8923 Avsatt ekstraordinært utbytte (Denne kontoen benyttes om det blir besluttet å utbetale utbytte inneværende år).

 

Når det gjelder avsetning av utbytte for 2019, så er det følgende regler dere må benytte.

I følge utbyttereglene for aksjeselskap er størrelsen på utbytte man kan ta ut i et selskap i hovedsak begrenset i forsvarlig egenkapital og likviditet. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.

Tre forhold som må vurderes før man avgjør størrelsesorden på utbytte som skal deles ut:

  • Det er kun selskapets frie kapital som kan deles ut.
  • Selskapet må etter utdeling ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra den risiko virksomheten har.
  • Skatt på utbytte.

Med andre ord må dere sjekke reglene om dere kan ta ut utbytte på kr. 80 000,- i forhold til egenkapital og likviditet. og dere har.

 

På grunn av utbytte har dere nå et underskudd i 2019. Så dette er nok ikke helt etter reglene, slik jeg tolker dine opplysninger.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Utbytte fra selskap

Hei igjen,

 

Tusen takk for raskt svar.

 

Jeg har laget et bilag med korrigering av tidligere bilag:
8920 K 80.000

8923 D 80.000

 

Blir det riktig bokført da?

Mvh Monica

Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Denne føringen har ingen effekt dessverre:

8920 K 80.000

8923 D 80.000

 

Riktig blir slik:

Debet 8923 Avsatt ekstraordinært utbytte

Kredit 2080 Avsatt utbytte

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Utbytte fra selskap

Hei igjen,

 

Beklager sen tilbakemelding, har jobbet med masteroppgave, og fikk ikke tid til å sluttføre denne jobben.

Jeg har nok gjort noen feil i bokføringen, og forsøkte å rette opp i det, men det ser ikke riktig ut.
Vi er et AS, og det gjelder bokføringen av utbyttet vi valgte å utbetale des 2019.
Veldig takknemlig hvis du kan hjelpe meg. Jeg ser på saldolisten nå, og har følgende føringer:

Konto 8920 160.000 i Debet + Kredit kolonne

Konto 2800 160.000 i Debet + Kredit kolonne

Konto 8923 80.000 i Debet kolonne

 

Jeg gjorde feil fra begynnelsen og førte 2800 K 80.000 og 8920 D 80.000
Her skulle jeg ført 8923 D 80.000

Det er dette jeg har forsøkt å rette opp, men nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.

Det burde vart: 2800 K 80.000 og 8923 D 80.000

Er det ok at står som det gjør eller hva må jeg gjøre for å få det riktig?

Mvh Monica

Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Uten å se ditt regnskap, så ser dette greit ut.

 

Forskjellen på konto 8920, og 8923, er konto 8920 er avsatt utbytte for 2019, og 8923 er ekstra avsatt utbytte.

 

Bruk av 2800 er riktig.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Utbytte fra selskap

Hei igjen,

 

Takk for svar. Beklager om jeg spør igjen, jeg må bare få det inn med teskjed 🙂

Det eneste jeg er litt usikker på er kontoen 2800 opp mot 8923.
Altså, 2800 er jo "nullet ut" på den måten at det i saldolisten står 160.000 både i debet og kredit.
Konto 8923 har 80.000 i Debet, og resultatrapporten for 2019 står posten Overføringer med Ekstra ordinært utbytte -80.000.
Burde ikke 2800 være en motpost til disse 80.000 og være bokført med 2800 K 80.000?

Kommentar: Konto 8920 ser jo ut til å være greit med 160.000 i både Debet og Kredit.

Hva tenker du om dette?

-monica

 

Highlighted

Sv: Utbytte fra selskap

Hei

 

Vanskelig å gi deg et riktig svar uten å se ditt regnskap.

 

Denne føringen:

Konto 8920 160.000 i Debet + Kredit kolonne

Konto 2800 160.000 i Debet + Kredit kolonne

Konto 8923 80.000 i Debet kolonne

 

Du må ha ført noe mer, for her har du ikke like stor beløp til Kredit og Debet, og da får du ikke bokført det.

 

Konto 2800, skal gå i null når utbytte er utbetalt.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen