Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Utleie til eget AS

av Anonymous

Jeg skal starte opp AS og ønsker å fremleie deler av leiligheten jeg leier.

Er det noen måte å være sikker på at denne er egnet som utleie til AS? Kan det godkjennes av noen?


 


3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hvis du selv mener at det ligger innenfor reglene, anbefaler jeg deg å legge fram saken for skattekontoret du tilhører. Det er nok bare de som eventuelt kan svare på det.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,
Som det står er det ingen av momentene som er avgjørende alene- men må sees på helhetlig.

Utleiedelen er innenfor på de aller fleste punktene fra ligningenc ABC.

Spørsmålet er da hvordan man får dette "godkjent" på forhånd?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

Ut fra opplysningene du gir, vil jeg anta at det er vanskelig for deg å få godkjent dette som et reelt leieforhold.

Ved utleie til eget aksjeselskap vil Skatteetaten vurdere om det dreier seg om et reelt leieforhold. Dette innebærer vanligvis at leietakeren (i dette tilfellet ditt AS) overtar full bruksrett til lokalene, uten at du som privatperson samtidig kan bruke dem. Her er noen av momentene som, ifølge Lignings-ABC, viser at det er snakk om et reelt leieforhold:

- Det er en skriftlig leieavtale.

- AS-et har eksklusiv disposisjonsrett til lokalet.

- Lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av deg som privatperson.

- Lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av deg selv som boligformål.

- Lokalene er laget spesielt for AS-ets formål, og kan ikke lett ominnredes til boligformål.

- Lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid, og ikke bare ved overtidsarbeid.

Det er også andre momenter på lista, og skattemyndighetene presiserer at ingen av momentene er avgjørende alene

Hvis det er snakk om et reelt leieforhold, er det også et spørsmål om enheten leies ut til markedsleie. Hvis prisen er over dette, vil det overskytende bli sett på som lønn, utbytte eller utdeling.

Mvh

Pål